Novinky

Analýza alkoholů v dezinfekčních prostředcích

Jedním z aplikačních využití inertních polárních a středně polárních GC kolon Agilent DB-WAX Ultra Inert a DB-624 Ultra Inert je určení koncentrace alkoholu pomoci GC/FID v dezinfekčních prostředcích. Podmínky GC analýzy, ukázky chromatogramů a naměřené …

Karusel na pipety, který dokáže víc…

Pokud je Vaše laboratoř zaměřena na práci s laboratorními kulturami, mikrobiologii, molekulární studie nebo PCR, je třeba zvláštní pozornost věnovat sekundární kontaminaci DNA a mikroorganismy. I pokud používáte rukavice, sterilní plasty a dodržujete všechna …

Zobrazit všechny novinky