Nové certifikované referenční materiály firmy Wellington Laboratories WMF-02, WMF-03, WMF-EX

Společnost Wellington uvedla na trh tři nové certifikované referenční materiály (CRM) pro analýzy životního prostředí.

V reakci na žádosti zákazníků o rozšířený výběr certifikovaných environmentálních referenčních materiálů (ERM) uskutečnila společnost Wellington v roce 2018 mezilaboratorní studii a dokázala charakterizovat tři samostatné rybí materiály pro vybrané perzistentní organické znečišťující látky (PCDFs, PCBs, PBDEs, OCPs).

WMF-02   Reference “Freeze-dried” Fish Tissue (Naturally Fortified Salmon), 10g
WMF-03   Reference “Freeze-dried” Fish Tissue (Low Level Salmon), 10g
WMF-EX  Reference Fish Tissue Extract (Isooctane/20% Salmon Oil), 3g

Bližší informace naleznete zde

V případě zájmu o přesné složení a koncentraci látek, prosím kontaktujte Mgr. Janu Kaufmanovou