Aplikace

Portfolio pro analýzy PFAS

Více než 4730 sloučenin patří do skupiny PFAS (což je zkratka pro per- a polyfluoralkylové látky), které se vyrábějí od 40. let 20. století. Všechny PFAS jsou antropogenního původu. Skládají se z uhlíkového řetězce s vysokým stupněm fluorace, často doplněného karboxylovou nebo sulfonovou funkční skupinou. Díky silné vazbě uhlíku a fluoru, chemickým vlastnostem jako je termostabilita či schopnosti snižovat povrchové napětí, našly tyto látky široké uplatnění v chemickém průmyslu i u běžných spotřebitelů.