Věda a výzkum

Dobrý nápad či inovace, která skončí v šuplíku kvůli nedostatku času nebo peněz, nikomu nepomůže. Chceme podporovat uplatnění kvalitních výsledků vědy a výzkumu v praxi a budovat mosty mezi akademickou sférou a našimi zákazníky.

Věříme, že propojení komerčního sektoru a vědy i výzkumu bude přínosem nejen pro nás, ale hlavně pro Vás, naše zákazníky.

Nyní Vám nabízíme:

UniTrap

 

Separátor UniTrap Vám pomůže v rychlé a efektivní separaci magnetických častic. Vlivem vhodně orientovaného silného magnetického pole dochází k hromadění částic v přesně definované úzké oblasti boční stěny zkumavky. Následně může být matečný roztok odsát pomocí pipety bez rizika nasátí magnetických částic. Produktový leták naleznte zde.

Klícové výhody

 • optimalizace pro multikanálové pipety
 • možnost práce až se 24 zkumavkami
 • separace cástic v jednom bode na stene zkumavky
 • zvýšená úcinnost separace díky orientaci magnetu
 • možnost odsátí veškerého rozpouštedla

Pro více informaci neváhejte nás kontaktovat na

 

3D tisk prototypů z různých materiálů

Obtížně sháníte konkrétní náhradní díl k vašemu přístroji? Sháníte díl, který už na trhu není dostupný?
Pomůžeme Vám. Ve spolupráci s UP součástku naskenujeme a vytiskneme její přesnou kopii.

Nabídka zahrnuje 3D digitalizace a 3D tisk z různých materiálů:

 • z plastu a fotopolymeru. Tisk je využitelný pro prototypování i malosériovou výrobu funkčních součástek
 • z kovových prášků (nástrojová ocel, hliník, titan) se vytváří prototypy, malosériové výrobky a to i takových tvarů, které nelze jinými technologiemi vyrobit.
 • 3D skenery umí získat přesný model Vaší součástky, kterou si pak můžete nechat vyrobit.

Výhody 3D digitalizace:

 • naskenování součástky do 3D modelu
 • možnost skenování poškozených nebo zlomených částí
 • skenování malých a středních objektů s přesností 0,08 mm
 • skenování textury s přesností 0,35 mm

Základní předností trojrozměrného tisku je rychlá kusová výroba složitých výrobků. Možnost navržení tvarových optimalizací výrobku nebo navržení součástek, které standartními technologiemi jsou obtížně vyrobitelné nebo nejdou vyrobit vůbec.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na  

HPC a numerické simulace

 • Potřebujete více výpočetního výkonu?
 • Potřebujete provádět numerické simulace?
 • Potřebujete využít tyto možnosti pro vývoj prototypu?

Ve spolupráci s UP nabízíme unikátní výpočetní server SGI UV2000, navržený speciálně pro náročné numerické simulace. Díky NUMAlink® 6 architektuře je k dispozici 128 jader a 1 TB RAM, k dispozici v rámci jednoho stroje. To ve výsledku znamená vyšší a snadněji využitelný výkon.

Na stroji je možné buďto po domluvě spouštět vlastní SW, anebo je k dispozici ANSYS Multiphysics, světově nejrozšířenější SW pro numerické modelování fyzikálních procesů (proudění, pevnostní a únavové výpočty, …). Nabízíme také asistenci s vytvořením výpočetního modelu, sítí a spouštěním výpočtů.

ANSYS Multiphysics
K dispozici je ANSYS 16.2 a 17.0 s následujícími součástmi:

 • ANSYS Mechanical – Pevnostní výpočty
 • ANSYS LS-DYNA – Rychlé dynamické děje
 • ANSYS CFX – Proudění, rotační stroje
 • ANSYS Fluent – Proudění, hoření, chemické reakce
 • Maxwell – Elektromagnetická pole
 • ANSYS HFSS – Vysokofrekvenční elektromagnetické simulace

Nabízíme pomoc se sestavením výpočetního modelu, vytvoření výpočetní sítě (v programech ANSYS Meshing a ICEM), spuštěním výpočtů a zpracováním a vyhodnocením dat. Zároveň je možné provádět Multiphysics výpočty, tj. kombinovat různé fyzikální modely (např. FSI = Fluid Structure Interaction).

Pronájem výpočetního času

Po domluvě je možnost pronájmu výpočetního času na stroji SGI UV 2000. Konfigurace zahrnuje 8 x Intel E5-4627v2 CPU (8 jader, 3.3 GHz) a 1 TB RAM, běžící na Linuxu. Pronájem zahrnuje vytvoření uživatelského účtu s možností spouštět úlohy, využívat datové úložiště a přenosovou kapacitu (pro nahrání dat). V případě potřeby také instalaci a konfiguraci potřebného SW vybavení a provedení základních benchmarků pro lepší představu o potřebném výpočetním času. Podmínkou je v takovém případě dodání vlastních licencí.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na