Portfolio pro analýzy PFAS

Více než 4730 sloučenin patří do skupiny PFAS (což je zkratka pro per- a polyfluoralkylové látky), které se vyrábějí od 40. let 20. století. Všechny PFAS jsou antropogenního původu. Skládají se z uhlíkového řetězce s vysokým stupněm fluorace, často doplněného karboxylovou nebo sulfonovou funkční skupinou. Díky silné vazbě uhlíku a fluoru, chemickým vlastnostem jako je termostabilita či schopnosti snižovat povrchové napětí, našly tyto látky široké uplatnění v chemickém průmyslu i u běžných spotřebitelů.

PFOA                                                                                                                  PFOS

PFAS odolávají jakémukoliv rozkladu, a tak přetrvávají v životním prostředí, mohou se akumulovat v lidském těle, tělech živočichů i v rostlinách.

METODIKA:

PŘÍSTROJE

SPE automat Freestyle XANA (LCTech) nabízí rychlou a reprodukovatelnou SPE automatizaci přípravy vodných vzorků zpracovávaných ve větších objemech (do 4 L). Výkonnost systému podporuje paralelní zpracování vzorků a souběh jednotlivých procesních kroků. Použití systému v tomto uspořádání je univerzální a vyhovuje i náročným podmínkám na čistotu pozadí jako je příprava vzorků pro stanovení polyfluoroalkykovaných sloučenin (PFAS). Více v brožuře od výrobce ZDE.

Video záznam webináře o automatu FREESTYLE.

Vhodným přístrojem pro zakoncentrování vzorků po manuální SPE extrakci je vakuový koncentrátor D-EVA, který nabízí několik výhod při zahušťování extraktů:

 • Zakoncentrování ve skleněných zkumavkách
 • Senzor pro kontrolu výšky hladiny rozpouštědla zabrání kompletnímu vysušení extraktu, což napomáhá lepším výtěžnostem analytů
 • Paralelní zpracování vzorků (12 – 24 pozic dle velikosti zkumavky)
 • Chlazený trap za koncentrátorem kondenzuje a shromažďuje odpařované rozpouštědlo, proto není nutné koncentrátor umístit do digestoře

 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, CHEMIKÁLIE

 • Vialky, víčka (Finneran, Macherey-Nagel, Agilent)
  Plastové lahvičky pro použití v iontové chromatografii, pro analýzu těžkých kovů, pro polární vzorky (např. s obsahem proteinů) nebo vzorky citlivé na pH, ale i pro aplikace AAS, CE. V kombinaci s uzávěrem 702402 (bez fluoru) doporučené pro analýzu PFAS.
 • SPE kolonky (Macherey-Nagel, Agilent)
 • Kolony HPLC (Macherey-Nagel, Advanced Materials Technology, Agilent)
 • Chemikálie Honeywell
 • Aplikace

Seznam produktů pro analýzy PFAS naleznete v našem e-shopu.    

„Nabídku vhodného spotřebního materiálu a vybavení pro analýzy PFAS najdete v následujících dokumentech a odkazech:

Na stránkách Macherey Nagel se dozvíte:

 • jak důležité jsou tyto chemické sloučeniny v každodenním životě
 • jak vám chromatografické produkty MACHEREY-NAGEL mohou pomoci s monitorováním PFAS v různých matricích
 • o novinkách v oblasti SPE kolonek pro analýzy PFAS (CHROMABOND PFAS SPE).


Více informací od Macherey-Nagel na téma PFAS naleznete ZDE.

ANALYTICKÉ STANDARDY
Wellington Laboratories

L-PFUdS   (perfluoro-1-undekansulfonát sodný), 50µg/ml v Methanolu, 1,2ml
L-PFTrDS  (perfluoro-1-tridekansulfonát sodný), 50µg/ml v Methanolu, 1,2ml
EU-5813-NSS-5813/20 PFAS Native Mix, 2µg/ml v Methanolu, 1,2ml (C4-C13 perfluoralkylkarboxylové kyseliny, C4-C13 perfluoralkan-sulfonáty)
MPFAC-C-ES   Mass-Labelled PFC Extraction Standards (13), 2µg/ml v MeOH, 1,2ml
MPFAC-C-IS    Mass-Labelled PFC Injection Standards (4), 2µg/ml v MeOH, 1,2ml

Nový standard dle ISO 21675:2019

ISO 21675-NSS    ISO 21675:2019 Native Stock Solution (30 comp.), 100ng/ml v MeOH, 1,2ml
Perfluoralkylkarboxylové kyseliny (C4-C14, C16 a C18)
FOUEA, FOSA, N-MeFOSA, N-EtFOSA, N-MeFOSAA, N-EtFOSAA
Perfluoralkansulfonáty (C4, C6, C7, C8 a C10), 6:2 FTS, 8:2 FTS
HFPO-DA, NaDONA, 9Cl-PF3ONS, 8:2diPAP

ISO 21675-LSS    ISO 21675:2019 Labelled Stock Solution (24 comp.), 100ng/ml v MeOH, 1,2ml
MPFBA, M5PFPeA, M5PFHxA, M4PFHpA, M8PFOA, M9PFNA,
M6PFDA, M7PFUdA, MPFDoA, M2PFTeDA, M2PFHxDA
MFOUEA, M8FOSA, d-N-MeFOSA, d-N-EtFOSA, d3-N-MeFOSAA, d5-N-EtFOSAA
M3PFBS, M3PFHxS, M8PFOS, M2-6:2FTS, M2-8:2FTS
M3HFPO-DA, M4-8:2diPAP

leták Wellington, L-PFUdS, L-PFTrDS native CRM (pdf, ENG)
leták Wellington ISO21675:2019 Solution mixture (pdf, ENG)

Chiron

Seznam dostupných standardů od společnosti Chiron

WEBINÁŘE

1. PFAS – to nejlepší ze spotřebního materiálu 
ZÁZNAM | Proběhlo Čt, 26.11.2020
Přednášejíci: Ing. Irena Palíková, Ph.D., HPST, s.r.o., produktový specialista non Agilent

Webinář zaměřený na analýzu PFAS z pohledu vhodného spotřebního materiálu – víček, vialek, SPE, HPLC kolon, standardů nebo chemikálií. Odkaz na záznam naleznete zde.

2.Sensitive Techniques for Targeted PFAS Analysis in Water
ZÁZNAM | Proběhlo Út, 27.4.2021

3.Even Easier Monitoring of the Water Quality with the FREESTYLE XANA for the Automated SPE
ZÁZNAM | Proběhlo Čt, 15.4.2021

4.Advanced Algorithms for the Discovery of Related Components and Application to PFAS and Fentanyl Research
ZÁZNAM | Proběhlo Út, 6.4.2021

5. LC/MS/MS analýza PFAS v pitných vodách
ZÁZNAM | Proběhlo Út, 3. 11. 2021

Přednáška proběhla v rámci semináře NPI 2021. Celý program akce a záznamy z přednášek naleznete ZDE.

Poly a perfluorované látky (PFAS) jsou díky svým unikátním vlastnostem široce využívané v nepřeberném množství výrobků. Nicméně PFAS vykazují značnou persistenci v životním prostředí a bioakumulaci, které je podle mnoha nařízení kontrolních orgánů v USA, EU nebo v Japonsku nezbytné sledovat. Celá skupina PFAS zahrnuje minimálně desítky chemických substancí různých fyzikálně-chemických vlastností, které komplikují přípravu vzorku i samotnou analýzu. Kromě toho část sledovaných PFAS se uvolňuje z běžně používaných materiálů
v laboratořích, takže zde může docházet k umělé kontaminaci vzorků. V přednášce se zaměříme na nástrahy analýzy PFAS a jejich řešení a samozřejmě i na postupy, jak dosáhnout spolehlivých výsledků.