Bezpečnostní listy

Potřebujete aktualizovat bezpečnostní list nebo přeložit bezpečnostní list do češtiny?

Obraťte se na nás.

 

Co nabízíme?

  • Překlad bezpečnostních listů – zajišťujeme překlad bezpečnostního listu z/do češtiny, slovenštiny a angličtiny.
  • Revize a aktualizace bezpečnostních listů

Disponujeme programem, který umožňuje generování bezpečnostních listů splňujících všechny příslušné předpisy. Navíc program umí vytvořit bezpečnostní list v jiné jazykové verzi, která je převedena zcela v souladu s legislativou dané země.

K látkám, které nabízíme, dodáváme BL zdarma.

Napište nám na