ChromAtoMol #6 je na světě!

Přečtěte si první aplikační číslo ChromAtoMol-u v roce 2018  věnované enviromentální analýze!

První aplikace Vám přináší informace o možnostech využití automatizace při extrakci, zakoncentrování a přípravě vzorků pitných vod…
Dále se pak dozvíte jakou revoluci do oblasti plynové chromatografie přinesl hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením Agilent 7250 GC/Q-TOF.

Obsah čísla:

  • Extrakce pitné vody pomocí SPE
  • Přímá analýza vod pomocí ultra-citlivé LC/MS/MS
  • Plynová chromatografie, vysoké rozlišení a měkká ionizace
  • Maximální produktivita a robustnost při ICP-MS analýze
  • Možnosti Gerstel Twister pro analýzu vod
  • Komplexní řešení pro patologické laboratoře
  • Identifikace bakterií plynovou chromatografií
  • On-line analýza těkavých organických látek ve vodě
  • Molekulová spektroskopie a environmentální analýza
  • Teorie, praxe a údržba HPLC a GC

 

Nové číslo ChromAtoMol-u stáhnete zde.