COVID-19 a provoz HPST

Vážení zákazníci,

dovolte mi, abych Vás s ohledem na rychle se vyvíjející situaci v důsledku koronavirové epidemie v České republice ujistil, že firma HPST dělá všechny potřebné kroky k zajištění pravidelných dodávek zboží a servisních služeb tak, aby nebyl narušen provoz Vašich laboratoří, firem, zdravotnických a jiných státních institucí a všech dalších zařízení, které používají zařízení a spotřební materiál, který naše firma dodává.

Pro zajištění našich služeb bylo především nezbytné udělat vše pro bezpečí a zdraví našich zaměstnanců. Hned na počátku epidemie jsme umožnili téměř všem zaměstnancům práci z domova, dopravu firemními automobily a podle možností se je snažíme vybavit potřebnými zdravotními a komunikačními prostředky. Všichni zaměstnanci, kteří byli právě na dovolené nebo na školeních
za hranicemi byli staženi zpět do ČR a prošli karanténami. Všechna školení, konference, jednání byla zrušena ještě před tím, než vešla v platnost opatření vlády a postupně přecházíme na on-line komunikaci jak uvnitř firmy, tak se zákazníky a dodavateli. Po domluvě s Vámi, našimi zákazníky, jsou nadále poskytovány i služby našich servisních techniků přímo na Vašich pracovištích a to při dodržování doporučených hygienických nařízení. Díky těmto opatřením jsme dosud nezaznamenali žádný případ koronavirové infekce uvnitř firmy nebo v rodinách zaměstnanců a nemusíme proto služby pro vás nijak omezovat.

Koronavirová krize má všechny atributy celosvětové pandemie a dají se samozřejmě očekávat nejrůznější výkyvy na lokálních
i celosvětových trzích, zpoždění či omezení výroby, nárůst či naopak pokles zájmu u jednotlivých výrobků. V našem oboru zatím takové tendence příliš nepociťujeme, od našich dodavatelů máme potvrzeno plné fungování jejich výroby a logistiky
a předpokládáme, že tomu tak bude i nadále. Přesto se snažíme navýšit skladovou zásobu u těch výrobků, kde vidíme nárůst zájmu
u nás nebo i ve světě, abychom předešli případným komplikacím s dodáním zboží.

Budete-li od nás cokoli potřebovat, naleznete nás na známé adrese http://hpst.cz/kontakty

Buďte prosím silní a zdraví a těšíme se brzy na viděnou.

Se srdečným pozdravem za HPST,

Karel Vranovský
jednatel HPST, s.r.o.