Karusel na pipety, který dokáže víc…

Pokud je Vaše laboratoř zaměřena na práci s laboratorními kulturami, mikrobiologii, molekulární studie nebo PCR, je třeba zvláštní pozornost věnovat sekundární kontaminaci DNA a mikroorganismy. I pokud používáte rukavice, sterilní plasty a dodržujete všechna doporučená opatření, jsou Vaše pipety opakovaně používány více pracovníky, a tudíž mohou být snadným zdrojem cizorodé DNA, mykoplazmat či jiné kontaminace. Tento nový stojan na pipety je první svého druhu, který obsahuje zabudovanou germicidní UV lampu k desinfekci a dekontaminaci Vašich pipet ve 28minutovém cyklu. Uzavřená pouzdra stojanu jsou volně otočitelná a obsahují zrcadla a centrální lampu o vlnové délce 254 nm, která při aktivaci vystaví celý povrch pipety UV záření, čímž dochází k eliminaci mikroorganismů a cizorodé DNA. Testy prokázaly, že po jediném cyklu je inaktivováno nebo zničeno 99% cizorodých nukleových kyselin a mikroorganismů.

Více informací naleznete v letáku ZDE.