NOVÉ nativní certifikované referenční standardy pro stanovení L-PFUdS a L-PFTrDS

Začátkem tohoto roku vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie nové požadavky na analýzu per- a polyfluoralkylových látek (PFAS) ve vodě určené pro spotřebu lidí (5813/20). Bohužel tato změna v direktivě 98/83/EC zahrnuje perfluoralkansulfonáty, které nebyly komerčně dostupné.

V reakci na to firma Wellington s potěšením oznamujeme, že připravila přesné certifikované referenční standardy požadovaných látek:
L-PFUdS   (perfluoro-1-undekansulfonát sodný), 50µg/ml v Methanolu, 1,2ml
L-PFTrDS  (perfluoro-1-tridekansulfonát sodný), 50µg/ml v Methanolu, 1,2ml

Wellington připravil také nativní mix, který obsahuje všechny PFAS uvedené ve směrnici o pitné vodě (5813/20):
EU-5813-NSS      5813/20 PFAS Native Mix, 2µg/ml v Methanolu, 1,2ml
(C4-C13 perfluoralkylkarboxylové kyseliny, C4-C13 perfluoralkan-sulfonáty)

Tuto směs lze použít ve společně se dvěma ze stávajících směsi PFAS pro snadnou přípravu kalibrační sady pro kvantifikaci:
MPFAC-C-ES   Mass-Labelled PFC Extraction Standards (13), 2µg/ml v MeOH, 1,2ml
MPFAC-C-IS    Mass-Labelled PFC Injection Standards (4), 2µg/ml v MeOH, 1,2ml

Nový standard dle ISO 21675:2019
Wellington připravil nativní a značený standard ke stanovení perfluoralkylových a polyfluoralkylových látek (PFAS) v různých vzorcích vod (sladké, mořské a odpadní) pomocí extrakce na pevné fázi a LC-MS / MS:

ISO 21675-NSS    ISO 21675:2019 Native Stock Solution (30 comp.), 100ng/ml v MeOH, 1,2ml
Perfluoralkylkarboxylové kyseliny (C4-C14, C16 a C18)
FOUEA, FOSA, N-MeFOSA, N-EtFOSA, N-MeFOSAA, N-EtFOSAA
Perfluoralkansulfonáty (C4, C6, C7, C8 a C10), 6:2 FTS, 8:2 FTS
HFPO-DA, NaDONA, 9Cl-PF3ONS, 8:2diPAP

ISO 21675-LSS    ISO 21675:2019 Labelled Stock Solution (24 comp.), 100ng/ml v MeOH, 1,2ml
MPFBA, M5PFPeA, M5PFHxA, M4PFHpA, M8PFOA, M9PFNA,
M6PFDA, M7PFUdA, MPFDoA, M2PFTeDA, M2PFHxDA
MFOUEA, M8FOSA, d-N-MeFOSA, d-N-EtFOSA, d3-N-MeFOSAA, d5-N-EtFOSAA
M3PFBS, M3PFHxS, M8PFOS, M2-6:2FTS, M2-8:2FTS
M3HFPO-DA, M4-8:2diPAP

leták Wellington, L-PFUdS, L-PFTrDS native CRM (pdf, ENG)
leták Wellington ISO21675:2019 Solution mixture (pdf, ENG)