Labicom

LABICOM nabízí řešení, znalosti a zejména dlouholeté zkušenosti v oblasti analytické chemie. Společnost byla založena v roce 1997 jako fyzická osoba paní RNDr. Věrou Tatarkovičovou, CSc., a od roku 2001 působíme jako společnost s ručením omezeným.

Již od vzniku firmy se stal naším nosným programem prodej přístrojů a spotřebního materiálu zejména pro chemické laboratoře, přičemž největší pozornost věnujeme odběru a přípravě vzorků a chromatografickým analýzám.

Začátkem roku 2014 jsme se stali součástí mezinárodní skupiny ALTIUM se sídlem ve Švýcarsku, což vedlo k dalšímu rozšíření naší nabídky i poskytovaných služeb. Od ledna 2015 jsme autorizovaným distributorem spotřebního materiálu výrobce Agilent Technologies. V roce 2016 jsme se stali autorizovaným distributorem společnosti Honeywell Research Chemicals. V rámci našeho uskupení ALTIUM Group máme ještě v  České republice společnost HPST, s.r.o., která je autorizovaným distributorem Agilent Technologies pro instrumentaci a servisní činnost.
Naší hlavní konkurenční výhodou je nezávislost na výběru dodavatele a tedy maximální přidaná hodnota pro Vás, našeho zákazníka. Neodmyslitelnou součástí našich aktivit je rovněž poradenská, konzultační a servisní činnost.

Prodej přístrojů a spotřebního materiálu pro analytické laboratoře

Dominantní postavení v oblasti dodávek přístrojové techniky zaujímají zejména systémy pro přípravu vzorků se zaměřením prekoncentrační a čistící techniky PSE, SFE, tepelná desorpce, P&T, HeadSpace, SPE, SPME i další typy extrakcí.  Stále se také rozšiřuje oblast speciálních technik, přístrojů a příslušenství pro chromatografické laboratoře. Pro laboratoře anorganické chemie dodáváme multiparametrické, automatické analyzátory, průtokové analyzátory i zařízení pro rozklad vzorků.

Nabídneme Vám i přístroje a materiál pro odběry vzorků životního prostředí, přístrojovou techniku pro homogenizaci a mechanickou úpravu vzorků, pro tepelné operace jako je ohřev, destilace, extrakce či sterilizace, vybavení pro dávkování kapalin nebo příslušenství pro uchovávání vzorků. Nedílnou součástí jsou přístroje pro přípravu čisté a ultračisté vody.

Pro všechny uvedené techniky zajišťujeme dodávky příslušenství a náhradních dílů (kolony pro plynovou i kapalinovou chromatografii, kapiláry pro kapilární elektroforézu, SPE kolonky i disky, vialky, septa, víčka, mikrostříkačky, mikropipety, automatické byrety i jiné dávkovače, teflonové, skleněné i nerezové filtrační aparatury, kapiláry a veškerý další propojovací materiál, ventily, trapy pro čištění plynů, průtokoměry i ostatní běžné laboratorní pomůcky).

Poradenská a konzultační činnost

Poskytujeme individuální konzultace, organizujeme semináře a konzultační dny s odborným zaměřením, prezentujeme se i odbornou přednáškovou činností.

Servisní činnost

Zajišťujeme instalaci a servis námi dodaných přístrojů a jejich plnou funkčnost po celou dobu jejich životnosti.

20160614_141501