Politika kvality

Společnost HPST, s.r.o. byla založena v září 1999 v návaznosti na strategické rozdělení Hewlett – Packard do dvou společností,
a to Hewlett- Packard (činnost navazující na počítačové divize) a Agilent Technologies (činnosti navazující na divize analytické
a měřící techniky). Obchodní strategie a servisní služby společnosti navazují na dlouholetou tradici Hewlett – Packard v oblasti analytické instrumentace, kterou obohacujeme o vyšší flexibilitu, dynamičnost i rozšíření nabídky produktů a služeb pro analytické laboratoře.

HPST, s.r.o. je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza), hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR a RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další) a také v oblasti řešení pro patologické laboratoře (Dako) a buněčnou biologii. Kromě nabídky analytické instrumentace je HPST, s.r.o. také poskytovatelem autorizovaného servisu pro přístroje Agilent Technologies. Tým servisních techniků (pravidelně školených a certifikovaných výrobcem) zajišťuje širokou škálu servisních služeb od instalací a oprav přes preventivní prohlídky až po verifikace a operační kvalifikace přístrojů. Servisní oddělení také poskytuje vzdálenou podporu (telefon, internet). HPST, s.r.o. pravidelně pořádá softwarová i hardwarová školení pro nové uživatele i pro pokročilé analytiky a workshopy v oblasti molekulární biologie. Nedílnou
a důležitou součástí služeb zákazníkům je také vývoj metod a aplikační podpora, kterou zajišťuje tým aplikačních specialistů.

HPST, s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti Altium se sídlem ve Švýcarsku. Na českém trhu působí od roku 1999. V posledních desíti letech prošla rychlým vývojem, díky tomuto v roce 2020 dosáhla společnost svého nejvyššího obratu i zisku
ve své historii. Počet zaměstnanců HPST dosáhl více než sedmdesáti, z toho velkou část tvoří servisní a aplikační specialisté. Firma neustále rozšiřuje nabídku přístrojů, řešení a služeb nejen tradičně v oblasti chromatografie a spektroskopie, ale i v oblasti molekulární biologie, buněčné biologie a v oblasti tkáňové diagnostiky. Klademe velký důraz nejen na rychlost a spolehlivost dodávek přístrojů a jejich bezproblémové instalace, ale poskytujeme zákazníkům také kvalitní servis a aplikační podporu.
Od počátku roku 2020, kdy HPST fúzovala se společností Labicom s.r.o. se sídlem v Olomouci se věnuje i distribuci spotřebního zboží a chemikálií pro oblast chromatografie a spektroskopie.

V této souvislosti jsou vedením společnosti stanoveny následující principy managementu kvality:

  • Poskytovat komplexní služby, naplnit potřeby a očekávání zákazníků
  • Udržovat otevřenou komunikaci a dlouhodobou spoluprací se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé…)
  • Naší činností chceme přinášet úsporu nejen našim zákazníkům, ale i životnímu prostředí
  • Stavět na dlouholeté tradici Hewlett – Packard obohacenou o vyšší flexibilitu, dynamičnost i rozšíření nabídky produktů a služeb pro analytické laboratoře
  • Neustále zlepšovat efektivitu procesů systému managementu kvality, pracovat s moderními postupy a nabízet osvědčené a moderní technologie
  • Rozšiřovat obchodní a realizační služby a sortiment služeb tak, aby nabídka společnosti byla trvale konkurenceschopná a naše služby byly komplexní
  • Zajistit vhodné technické a pracovní podmínky a současně disponovat odborně proškolenými a motivovanými zaměstnanci
  • Dodržovat smluvené dodací termíny a podmínky, dbát na maximální kvalitu odvedené práce

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními normy ČSN ISO 9001:2015. Vedení společnosti se osobně zavazuje angažovat při plnění požadavků systému managementu kvality a totéž vyžaduje od všech svých zaměstnanců, kteří jsou se systémem managementu jakosti seznámeni. Politika kvality je průběžně přezkoumávána, aktualizována a upřesňována do cílů kvality pro jednotlivé kalendářní roky.

Pro další informace ohledně ISO certifikace a politiky kvality kontaktujte Lenka Peterková, e-mail 

V Praze dne 3. 3. 2021

RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel

Opět jsme obhájili ISO 9001:2015 Standard managementu kvality

Nově jsme držiteli ISO 13485:2016 Certifikace systému řízení kvality zdravotnických prostředků