Oznámení o fúzi společností HPST a Labicom

 

 

 

 

 

Vážení obchodní přátelé,
jménem společnosti LABICOM s.r.o.,  IČO: 25876856,  se sídlem Šlechtitelů 920/19, 779 00   Olomouc
a HPST, s.r.o., IČO: 25791079, se sídlem Na  Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9 si Vám  dovolujeme oznámit
zahájení procesu fúze obou jmenovaných sesterských společnosti.

Obě společnosti působí na trhu více než dvacet let. Za tu dobu se obě rozvinuly v dobře  etablované firmy
s rozsáhlou síti zákazníků. Obě sesterské  firmy dosud  spolupracovaly jako nezávislé subjekty,   ale    od
začátku příštiho roku 2020 se rozhodly vytvořit společnou firmu, která umožní mnohem užší  provázání
a zkvalitnění služeb, které zákazníkům poskytují.

Z právního  hlediska  bude   fúze  provedena  formou sloučení tak, že  (formálně)  zanikající   společnosti je
LABICOM s.r.o. a   nástupnickou společnosti je HPST, s.r.o. Rozhodným dnem fúze bylo stanoveno   datum
1. ledna 2020. Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste ve své dokumentaci a ostatních listinách (např.
objednávky, faktury apod.) počínaje rokem 2020 uváděli místo LABICOM s.r.o. již jen označení nástupnické
společnosti   HPST, s.r.o., IČO: 25791079, DIČ: CZ25791079.  Taktéž  výstupy  společnosti  LABICOM s.r.o.
budou počínaje rokem 2020 vůči Vám i jinak navenek činěny nově jménem HPST, s.r.o.    V podrobnostech
si dovolujeme odkázat na projekt fúze záhy uveřejněný ve sbírce listin obchodního rejstříku
(www.justice.cz).

Prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a neovlivní
služby, které obě společnosti poskytují. Obchodní a právní   vztahy zůstávají beze zbytku   zachovány.
Beze
změny  zůstávají  zachovány veškeré smlouvy, objednávky,  záruky a jiné  právní vztahy.  Kromě
výše
zmíněného  označování  nástupnické společnosti  (HPST, s.r.o.) místo zanikající  (LABICOM s.r.o.)
pak 
zůstávají  zachovány  všechny  kontaktní  údaje na  zaměstnance obou  slučovaných  společnosti.
Z dosavadní adresy  sídla  společnosti  Labicom v Olomouci  se stane  adresa provozovny  společnosti
HPST a 
dosavadní název společnosti Labicom bude nadále používán jako obchodní značka.

Těšíme  se,  že  prováděná  fúze  povede  ke  zjednodušení  a  zkvalitnění  poskytovaných  služeb,  a dále
zefektivní  vztahy  s  obchodními  partnery.  V  případě  jakýchkoli  dotazů  či  podnětů  jsme  Vám nadále
k dispozici na nezměněných místech a kontaktních adresách.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci!

V Olomouci dne 7. 10. 2019

HPST, s.r.o.                                                                                                        LABICOM s.r.o.
RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel                                                        Mgr. Patrik Hužva, MBA, jednatel

 

                                                                     

 

Soubory ke stažení

údaje platné k 1.1.2020:

Sídlo společnosti:
HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 001 235
E-mail:
www.hpst.cz
LABICOM provozovna:
HPST, s.r.o.
Divize LABICOM
VTP UP
Šlechtitelů 19
783 71 Olomouc
Česká republika
Mobil: +420 604 931 771
Tel.: +420 585 436 915
Fax: +420 585 436 916
www.labicom.cz
eshop.labicom.cz

Bankovní převod na:
Jméno banky: Raiffeisen
Číslo účtu: 16499002/5500
IBAN: CZ5655000000000016499002
SWIFT (BIC): RZBCCZPP