Poděkovaní – seminář LABICOM

Vážení účastníci semináře LABICOM,

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za hojnou účast a příjemnou atmosféru, kterou jste během semináře vytvořili.

Věříme,  že jste si užili náš doprovodný program, a že informace, které jste se dozvěděli na semináři, pro Vás budou užitečné a přínosné. Ceníme si všech vašich pochval, námětů i připomínek ke zlepšení v budoucnu.

Děkujeme i přednášejícím za velmi zajímavé přednášky:
RNDr. Jindřiška Dolinová, Ph.D., LABICOM s.r.o.
Terry Buckland, MARKES Int.
kpt. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., HZS JmK pracovište Laboratoř Tišnov
RNDr. Stanislava Králová, Ph.D., Masaryk University, Faculty of Science, Department of Experimental Biology, Czech Collection of Mcroorganisms

Mgr. Iva Belanová, Ph.D., LABICOM s.r.o.

Odborné přednášky si můžete stáhnout ve formátu pdf. z níže uvedených odkazů.

Budeme se těšit naviděnou v příštím roce.

Za tým LABICOM,
Joanna Z.-Hadrová