Poděkovaní semináře LABICOM

Vážení účastníci semináře LABICOM,

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši účast na semináři „Výzvy nejenom v HPLC analýzách“, který se konal dne 29.5.2018 v Brně a 30.5.2018 v Praze.

Věříme,  že jste si užili náš doprovodný program, a že informace, které jste se dozvěděli na semináři, pro Vás budou užitečné a přínosné. Ceníme si všech vašich pochval, námětů i připomínek ke zlepšení v budoucnu.

Děkujeme i přednášejícím za velmi zajímavé přednášky:
Dr. Katarzyna Pokajewicz, Honeywell
Steve Knight, Porvair Sciences

Gorgio Ferlat, Agilent Technologies
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU)
Mgr. Martina Rejtharová, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)     
Ing. Katarína Čačková, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Mgr. Radek Kavřík, Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum zdraví, výživy a potravin
Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D., LABICOM s.r.o.

 

Odborné přednášky si můžete stáhnout ve formátu pdf. z níže uvedených odkazů.

Těšíme se na další spolupráci i setkání s vámi v rámci naších příštích aktivit.

Za tým LABICOM,
Joanna Z.-Hadrová