Portfolio pro PFAS analýzy od Macherey-Nagel

Perfluorované a polyfluorované látky – PFAS je skupina perzistentních a biokumulativních antropogenních látek znečišťujících životní prostředí. Skládají se z uhlíkového řetězce s vysokým stupněm fluorace, často doplněného karboxylovou nebo sulfonovou funkční skupinou. Díky silné vazbě uhlíku a fluoru, chemickým vlastnostem jako je termostabilita či schopnosti snižovat povrchové napětí našly tyto látky široké uplatnění v chemickém průmyslu i u běžných spotřebitelů.

PFAS odolávají jakémukoliv rozkladu, a tak přetrvávají v životním prostředí, mohou se akumulovat v lidském těle, tělech živočichů i v rostlinách.

Na stránkách Macherey Nagel se dozvíte:

  • jak důležité jsou tyto chemické sloučeniny v každodenním životě
  • jak vám chromatografické produkty MACHEREY-NAGEL mohou pomoci s monitorováním PFAS v různých matricích
  • které HPLC kolony jsou vhodné pro analýzy PFAS
  • které QuEChERS jsou vhodné pro analýzy PFAS
  • o novinkách v oblasti SPE kolonek pro analýzy PFAS (CHROMABOND PFAS SPE).

Dále můžete nahlédnou do souhrnného letáčku ohledně metodika stanovení PFAS, vhodnosti použití HPLC kolon pro analýzu PFAS či Aplikačního protokolu.