Potřebujete připravit velké množství vzorků pro analýzu mykotoxinů?

Vakuový manifold EluVac SPE je určen k obohacení a izolaci analytů extrakcí na pevné fázi (SPE nebo IAC).

Umožňuje současné čištění až 20 vzorků použitím vakua s řízeným průtokem. Kapacitu laboratoře tak lze výrazně zvýšit vynaložením jen velmi malého úsilí.

Vzorky se eluují přes imunoafinitní kolony do 4ml nebo GC vialek.

Více informací najdete v přiloženým letáku a ve video prezentaci.