Produkce plynů, kapalin a plynných směsí

Příprava plynných směsí a ředění plynů

Přístroj GasMix firmy AlyTech slouží pro automatickou přípravu směsí plynů o zvolené koncentrací z výchozích čistých plynů, směsí plynných standardů nebo kapalin. Pro nastavení průtoku jednotlivých plynů se používají Mass Flow Controlery (MFC) s vysokou přesností. které jsou speciálně kalibrovány pro daný plyn nebo směs plynů.

Generátory kapalného dusíku

Robustní a jednoduché generátory kapalného dusíku výrobce Labtech jsou určeny pro laboratoře s nízkou až střední spotřebou kapalného dusíku či k překlenutí krátkého mezidobí mezi dodávkami kapalného dusíku externím dodavatelem.

Generátory plynů – Peak Scientific

Britská společnost Peak Scientific je více než 20 let spolehlivým dodavatelem generátorů pro vybranou analytickou instrumentaci, a to nejen od výrobce Agilent. Portfolio společnosti Peak lze rozdělit na tyto produktové linie – Genius, Infinity, Solaris, Precision a generátory pro specifické aplikace.