Příprava plynných směsí a ředění plynů

Přístroj GasMix firmy AlyTech slouží pro automatickou přípravu směsí plynů o zvolené koncentrací z výchozích čistých plynů, směsí plynných standardů nebo kapalin. Pro nastavení průtoku jednotlivých plynů se používají Mass Flow Controlery (MFC) s vysokou přesností. které jsou speciálně kalibrovány pro daný plyn nebo směs plynů.

Přístroj GasMix je dostupný ve třech konfiguracích:AlyT_GM4N

  • Verze pro 2 až 4 plyny
  • Verze pro 5-12 plynných vstupů
  • Verze pro kapaliny a plyny vybavená zplyňovačem

Všechny alternativy jsou k dispozici též v inertním provedení pro agresivní nebo labilní komponenty. Přístroj je ovládán speciálním softwarem, který umožňuje plnou automatizaci kalibračního procesu, nastavení koncentračních hladin a jejich sekvenční zpracování a synchronizaci s externími přístroji případně se streamovým ventilem pro automatickou volbu primárních plynů a sériovou kalibraci specifických detektorů.

Hlavní přednosti:

  • NIST certifikovaná kalibrace průtoku každého kanálu
  • Kalibrace průtoku jednoho kanálu pro více plynů
  • Softwarová volba požadované kalibrace pro každý kanál
  • Specializovaný intuitivní software pro nastavení všech parametrů, statistické výpočty spolehlivosti a archivaci naprogramovaných sekvencíAlyTech_GML

Aplikační využití:

Zde naleznete brožuru tykající se  směšovačů plynů a ředicích jednotek pro plyny (pdf, cz).

Další informace naleznete v odkazu na stránky GasMix (2018) a v brožurach GasMix  a GasMix for Liquids nebo nás kontaktujte na naší e-mailové adrese.