Biosekce

Instrumentace BIO

V této sekci naleznete chladničky, mrazničky, inkubátory, CO2 komory a malé autoklávy. Nabízíme také zásobníky na tekutý dusík či readry mikrotitračních destiček.

 

Laboratorní vybavení BIO

Tato sekce je zaměřená na základní laboratorní přístroje pro měření pH, vodivosti, dále na třepačky, míchačky, pipety, homogenizátory, odparky, centrifugy, automatické byrety a titrátory.

Spotřební materiál BIO

Tato sekce obsahuje základní vybavení pro biologickou/mikrobiologickou laboratoř: Petriho misky, zkumavky a odběrové nádoby, mikrotitrační destičky, kultivační lahve, kryovialky, stříkačkové filtry, různé plastové pomůcky a rukavice.