Biosekce

Instrumentace BIO

V teto sekci naleznete chladničky, mrazničky, hlubokomrazící boxy, laminární boxy, inkubátory, CO2 komory a malé autoklávy. Nabízíme také zásobníky na tekutý dusík, elektroforézu vertikální a horizontální či readry mikrotitračních destiček.

 

Laboratorní vybavení BIO

Tato sekce je zaměřená na základní laboratorní přístroje pro měření pH, vodivosti, dále na třepačky, míchačky, pipety, homogenizátory, odparky, centrifugy, automatické byrety a titrátory.

Spotřební materiál BIO

Tato sekce obsahuje základní vybavení pro biologickou/mikrobiologickou laboratoř: Petriho misky, zkumavky a odběrové nádoby, mikrotitrační destičky, kultivační lahve, kryovialky, stříkačkové filtry, různé plastové pomůcky a rukavice.