Chemikálie a standardy

Chemikálie Honeywell

V této sekci naleznete činidla, kyseliny, zásady, soli, standardy, a pH pufry (Fluka™), činidla určená pro Karl-Fischer titrace (Hydranal™), vysoce-čistá rozpouštědla zejména pro chromatografii (Chromasolv™), vysoce čistá rozpouštědla určená zejména pro syntézu (Burdick & Jackson™), vysoce čistá rozpouštědla a čisté chemikálie do výrobních aplikací (Riedel-de Haën).

 

Standardy

Nabízíme široké portfolio standardů pro organickou a anorganickou analýzu, standardy pro farmacii, certifikované referenční materiály, phyto standardy, standardy tradičních drog (kokain, opiáty, amfetaminy, kanabinoidy), nové syntetické drogy a látky dvojího použití.

.