Karl-Fischer titrace – Honeywell Hydranal™

Hydranal™ – činidla pro stanovení obsahu vody metodou Karl-Fischer.

jednoslozkovy

 

 

 

 

 

 

 

 • Dvousložková činidla – volumetrická Karl-Fischer titrace – Hydranal™- Solvent/Titrant – jsou rozdělena na 2 reakční roztoky. Hydranal Solvent obsahující oxid siřičitý a imidazol v metanolu. Hydranal Titrant – roztok jódu v metanolu s přesnou koncentrací, vyráběny ve dvou koncentracích: 5 mg/ml a 2 mg/ml. Dostupná jsou netoxická činidla řady E, kde je toxický metanol nahrazen etanolem. Reakce probíhá rychle a malé obsahy vody jsou stanovovány s větší přesností. Stabilita roztoků: Hydranal Titrant – 2 roky, Hydranal Solvent – 5 let.
 • dvojslozkova1

 

 

 

 

Hydranal Coulomat – stanovení nízkého obsahu vody, coulometrická titrace. (Hydranal-Coulomat E, Hydranal-Coulomat A, Hydranal-Coulomat CG, Hydranal-Coulomat E, Hydranal-Coulomat AD, Hydranal-Coulomat AG, Hydranal-Coulomat AG-H, Hydranal-Coulomat AK)

HydranalCoulomat Oil – stanovení obsahu vody v olejích, coulometrická titrace

 • HydranalMethanol Rapid – obsahuje látky pro zrychlení reakce
 • Hydranal– K Types – vhodné pro titrace ketonů a aldehydů
 • Hydranal – E Types – pro volumetrické a coulometrické titrace, nahrazení toxického metanolu etanolem
 • Hydranal ™ Water Standards a pomocné látky – certifikované standardy vody
Výhody:
 • Neobsahuje toxický pyridin a 2-metoxyetanol (2-ME)
 • Rychlá reakce
 • Stabilní koncový bod
 • Jednoduché použiti
 • Přesné výsledky
 • Široké aplikační využiti