Rozpouštědla Honeywell Riedel-de Haën™

riedelVysoce čistá rozpouštědla různých čistot pro běžné laboratoře i farmaceutický průmysl:
  • Rozpouštědla Chromasolv™ pro HPLC, LC-MS, UHPLC, GC a GC-headspace analýzy
  • Rozpouštědla TraceSELECT™ s nízkou koncentrací kovů pro stopové analýzy, pro ICP-MS
  • Bezvodá rozpouštědla – pro syntézy citlivé na vlhkost např. Grignardova nebo Würtzova reakce. Dostupné online zde.
  • ACS kvality (vyhovují požadavkům Americké chemické společnosti)
  • Rozpouštědla ISO (výrobky byly analyzovány dle norem mezinárodní organizace pro standardizaci)
  • Lékopisné kvality (Ph. Eur. USP, NF, BP)
  • Rozpouštědla pro infračervenou a UV-VIS spektroskopii