Tlumivé roztoky

Tlumivé roztoky pH 1.00 – 13.00

  • Barevně značené pH pufry:
  • Tlumivé roztoky pro chelatometrické titrace
  • Pufry jsou připravené ve shodě se standardy DIN 19266
  • Přesnost při 20 °C:
    pH 1-9          ± 0.02
    pH 10-13     ± 0.05