Stopová analýza – Honeywell TraceSELECT™

TraceSELECT TM
  • Anorganické sloučeniny s nízkou koncentrací kovů pro atomovou absorpční spektrometrii (AAS) a analýzy pomoci hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).
  • Činidla pro rozklad vzorků: kyseliny, zásady, soli
    fluka

trace-select

 

 

 

 

 

 

 

Balení chemikálií
polyethylen o vysoké hustotě (HDPE) pro chemikálie TraceSELECT™
povrchově upravený plasty (PFA) pro chemikálie TraceSELECT™ Ultra