Standardy pro organickou analýzu

Organické standardy tvoří velice rozsáhlou a neustále rostoucí skupinu látek. HPST pro vás zajišťuje tyto standardy ve spolupráci s více než dvěma desítkami firem. Naše nejvýznamnější dodavatele organických standardů uvádíme v následujícím přehledu.

 

Wellington Laboratories

Wellington Laboratories se specializuje na nativní i izotopicky značené standardy.
Mezi nejčastěji používané skupiny látek patří polychlorované dibenzodioxiny
a dibenzofurany, polychlorované bifenyly, chlorované naftaleny, chlorbenzeny, chlorfenoly, chlorkatecholy, některé bromované sloučeniny, vybrané referenční materiály a další.

Aktuální katalog firmy Wellington Laboratories.

Novinky říjen 2022

Nativní i značené standardy organochlorovaných pesticidů

6 nových standardů:
(13C10)Heptachlor-exo-epoxide (isomer B) (MHpChlor-xEp)
(13C10)Oxychlordane (MOxyChlorD)
Trans-(13C10)Nonachlor (MtNChlor)
(13C9)Endosulfan I (α) (MaENDOS)
(13C9)Endosulfan II (β) (MbENDOS)
(13C9)Endosulfan Sulfate (MENDOS-S)

Směsi polychlorovaných naftalenů
Kalibrační roztok PCN pro GC/MS (PCN-CVS-A)
PCN Native Stock Solution (PCN-STK-A)
PCN Extraction Standard Solution (PCN-LCS-A)
PCN Injection Standard Solution (PCN-ISS-A)
PCN Sampling Standard Solution (PCN-SS-A)     

3 nové standardy nativních perfluoroalkanesulfonamidů (FASA) a Perfluoroalkanesulfonamidoethanolů  (N-EtFASE)
Perfluoro-1-pentanesulfonamide (FPeSA-I)
N-ethylperfluoro-1-butanesulfonamide (N-EtFBSA-M)
2-(N-ethylperfluoro-1-butanesulfonamido)ethanol (N-EtFBSE-M)

Nové standardy směsí isomerů pro FOSA, N-MeFOSA, N-EtFOSA, N-MeFOSE, N-EtFOSE
Perfluoro-1-octanesulfonamide isomeric mixture (br-FOSA)
N-methylperfluoro-1-octanesulfonamide isomeric mixture (br-NMeFOSA)
N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamide isomeric mixture (br-NEtFOSA)
2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol isomeric mixture (br-NMeFOSE)
2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol isomeric mixture (br-NEtFOSE)

 

Native & Mass-Labelled PFAS Mix Compatible with U.S. EPA Draft Method 1633
MPFAC-HIF-ES – (Mass-Labelled PFAS Extraction Standard Solution/Mixture)
MPFAC-HIF-IS – (Mass-Labelled PFAS Injection Standard Solution/Mixture)

PFAC-MXF (Native Replacement PFAS Solution/Mixture)
PFAC-MXG (Native Perfluoroether-Carboxylic Acids and -Sulfonate Solution/Mixture)
PFAC-MXH (Native PFAS Solution/Mixture)
PFAC-MXI (Native N-Me/EtFOSA & N-Me/EtFOSE Solution/Mixture)
PFAC-MXJ (Native X:3 Fluorotelomer Carboxylic Acid Solution/Mixture)

Native PFAS Certified Reference Standards
L-PFUdS (Sodium perfluoro-1-undecanesulfonate)
L-PFTrDS (Sodium perfluoro-1-tridecanesulfonate)
EU-5813-NSS (5813/20 Native PFAS Solution/Mixture)

ISO 21675:2019 Solution/Mixtures

ISO 21675-NSS (5813/20 Native PFAS Solution/Mixture, 30 comp.)
ISO 21675-LSS (ISO 21675:2019 Labelled Stock Solution, 24 comp.)


US EPA533 Solutions/Mixtures
– pro stanovení per- a polyfluoroalkylových látek v pítné vodě dle metody EPA 533.
Aqueous Film Forming Foam PFAS
Native PFAS Solutions/Mixtures
Standardy L-PFUdS a L-PFTrDS
Nový standard dle ISO 21675:2019

Produkty 2019:
WMF-02   Reference “Freeze-dried” Fish Tissue (Naturally Fortified Salmon), 10g
WMF-03   Reference “Freeze-dried” Fish Tissue (Low Level Salmon), 10g
WMF-EX  Reference Fish Tissue Extract (Isooctane/20% Salmon Oil), 3g

Bližší informace naleznete zde

Zpomalovače hoření  – 6 nových nativních organofosfátových standardů:
3-tert-Butylphenyl diphenyl phosphate (3tBPDPP)
Tris(3-tert-butylphenyl) phosphate (T3tBPP)
Bis(3-tert-butylphenyl) phenyl phosphate (B3tBPPP)
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate (T24DtBPP)
3-Isopropylphenyl diphenyl phosphate (3IPPDPP)
Bis(3-isopropylphenyl) phenyl phosphate (B3IPPPP)

Bližší informace naleznete zde.

Zpomalovače hoření – 2 nové standardy:
exo-anti-Cl11-Dechlorane Plus  (axCl11DP)
exo-exo-anti-Cl10-Dechlorane Plus (axxCl10DP)

Bližší informace naleznete zde.

Nový Mix PFAS – 30 analytů: PFAC30PAR, 1µg/ml in Methanol, 1,2ml

PFAC30PAR je směs, která obsahuje:

 • 11 nativních lineárních perfluoralkylkarboxylových kyselin (C4-C14)
 • 3 standardy nativních perfluoralkylsulfonamidů (C4, C6 a C8)
 • 2 standardy nativních lineárních a rozvětvených perfluoroktansulfonamidoctových kyselin (N-MeFOSAA a N-EtFOSAA
 • 7 standardů nativních perfluoralkylsulfonátů (C4, C5, C7, C9 a C10 lineární; C6 a C8 lineárních a rozvětvených)
 • 3 standardy nativních telomer sulfonátů (4:2FTS, 6:2FTS a 8:2FTS)
 • sodnou sůl dodekafluor-3H-4,8-dioxanonanoátu (NaDONA)
 • hlavní a vedlejší složky F-53B (9Cl-PF3ONS a 11Cl-PF3OUdS)
 • GenX (HFPO-DA)

Všechny jednotlivé nativní složky této směsi mají chemickou čistotu> 98%.
Bližší informace naleznete zde.

Nové perfluorované sloučeniny:

 • perfluoroether-, perfluoropolyether carboxylic acid (PF4OPeA/ PF5OHxA/ 3,6-OPFHpA/ P5MeODIOXOAc)
 • perfluoroethersulfonate (PFEESA)
 • perfluorodecanesulfonamide (FDSA-I)
 • N-methylperfluoro-1-butanesulfonamide (N-MeFBSA-M)

Bližší informace naleznete zde.

Kompletní přehled nových produktů najdete na stránkách Wellington „Nové nativní a izotopicky značené standardy Wellington“

 

Agilent Technologies

Nově nabízíme chemické standardy společnosti Agilent Technologies. V nabídce naleznete standardy pro potravinářství, forenzní, environmentální a elementární analýzy a také standardy pro kalibraci přístrojů. Podívejte se na stránky:  www.agilent.com/chem/standards. V případě zájmu neváhejte kontaktovat svého regionálního manažera nebo pište na

Honeywell Research Chemicals
nabízí sortiment vysoce kvalitních anorganických a organických referenčních materiálů vyráběných dle normy ISO 9001. V nabídce naleznete standardy veterinárních a farmaceutických přípravků, standardy pro environmentální analýzu, pesticidy a jejich metabolity či  petrochemikálie. 
Absolute StandardsABS

Rozsáhlá nabídka individuálních a směsných standardů odpovídajících EPA metodám,  standardy pro analýzu olejů, potravin a další. Firma Absolute Standards připravuje i „standardy na zakázku“ – složení standardu definuje konečný uživatel.

Všechny standardy jsou dodávány s certifikátem.

Kompletní katalog firmy Absolute Standards lze stáhnout zde.

Standardy pro monitorování podzemních skladovacích tanků: Underground Storage Tanks – UST.

Standardy připravené dle požadavků laboratoří v ČR: Standardy na zakázku.

Supelco

Široká škála standardů pro analýzu vzorků životního prostředí a potravin, farmaceutické Supelco-Logostandardy i derivatizační činidla. Firmy Absolute Standards a SUPELCO dodávají tzv. vzájemně kontrolované standardy s označením RDaD. Tyto standardy mají zajistit shodu produktů dodávaných odlišnými výrobci.

Katalog standardů firmy Supelco, Fluka, Riedel-de Haën a Aldrich vám zašleme na požádání e-mailem.

Chiron
CHIRON

Chiron je flexibilní firma s vlastní rozsáhlou výrobou standardů pro analýzu vzorků z oblasti životního prostředí a petrochemického průmyslu, analýzy potravin a farmaceutické standardy. Pravidelně sleduje požadavky na nové látky a rozšiřuje svou nabídku.

V roce 2020 společnost Chiron získala akreditační osvědčení dle normy ISO 17034 a úspěšně obnovila status ISO/IEC 17025.
ISO/IEC 17025 Accreditation Certificate
ISO 17034 Accreditation Certificate

Kompletní katalog  firmy Chiron lze stáhnout zde (2.6 MB).

Další tématické katalogy ke stažení zde:

Dr. Ehrenstorfer

FINAL-LGC-NEW-LOGO-rgb

Standardy pro analýzu vzorků životního prostředí – individuální komponenty i směsné standardy
polychlorovaných bifenylů, normálních i substituovaných polyaromatických uhlovodíků, pesticidů,
alkoholů, aldehydů, ketonů, aminů a dalších.

Katalog ke stažení zde

 

ChemService

Firma ChemService má širokou nabídku pesticidů, standard odpovídající EPA logo-newmetodám, PCB, PBB, PNA,deuterované a C13 standardy, anorganické standardy (ICP, AA, ICP/MS).

Kompletní katalog ChemService lze stáhnout zde (4.92 MB)

Dílčí katalog 2018 Pesticide & Metabolite Standards Catalog

 

AccuStandard

Směsné standardy odpovídající EPA metodám, organické standardy (standardy PCB, as_logoPBDE, dioxiny, furany, PAHy, pesticidy, alergeny) petrochemické standardy, standardy aditiv pro plastové výrobky, standardy pro analýzu potravin, anorganické standardy (ICP, AA, ICP/MS, iontová chromatografie) a další.

Hlavní skupiny látek:

 

Toronto Research Chemicallogo75p

Dodavatel více jak 12 tisíc organických látek pro farmaceutický a chemický průmysl, standardů pro komplexní organickou chemii,standardy karbohydrátů, anorganických standardů, izotopicky značené standardy a mnoho dalších.

Seznam nabízených látek neleznete ZDE.

 

Larodan LipidsLarodan

Standardy pro mastné kyseliny, methylestery mastných kyselin, izotopicky značené mastné kyseliny, přírodní a syntetické lipidy a biolipidy, 13C/D Lipidy, neurolipidy a receptory, fosfolipidy.

 

INDOFINE Chemical companylogo_tl2

Velký výběr standardů z oblasti flavonoidů,  kumarinů, acetofenonů, benzofenonů, fluoro-organických sloučenin, hetrocyklických a přírodních produktů a produktů pro  farmaceutický, zemědělský průmysl.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.