Standardy pro organickou analýzu

Organické standardy tvoří velice rozsáhlou a neustále rostoucí skupinu látek. HPST pro vás zajišťuje tyto standardy ve spolupráci s více než dvěma desítkami firem. Naše nejvýznamnější dodavatele organických standardů uvádíme v následujícím přehledu.

 

Wellington Laboratories

Wellington Laboratories se specializuje na nativní i izotopicky značené standardy.
Mezi nejčastěji používané skupiny látek patří polychlorované dibenzodioxiny
a dibenzofurany, polychlorované bifenyly, chlorované naftaleny, chlorbenzeny, chlorfenoly, chlorkatecholy, některé bromované sloučeniny, vybrané referenční materiály a další.

Aktuální katalog firmy Wellington Laboratories.

Novinky 2020:
US EPA533 Solutions/Mixtures
– pro stanovení per- a polyfluoroalkylových látek v pítné vodě dle metody EPA 533.
Aqueous Film Forming Foam PFAS
Native PFAS Solutions/Mixtures

 

Produkty 2019:
WMF-02   Reference “Freeze-dried” Fish Tissue (Naturally Fortified Salmon), 10g
WMF-03   Reference “Freeze-dried” Fish Tissue (Low Level Salmon), 10g
WMF-EX  Reference Fish Tissue Extract (Isooctane/20% Salmon Oil), 3g

Bližší informace naleznete zde

Produkty 2018:
– U.S. EPA Metoda 537 – stanovení perfluoroalkyl kyselin v pitných vodách metodou SPE a LC/MS/MS
Nové standardy, které vyžaduje tato metoda: rozvětvené/lineární směsi izomerů: br-NMeFOSAA: (N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid Isomer Mix) a br-NEtFOSAA: (N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid Isomer Mix)

Bližší informace zde:
br-NMeFOSAA, br-NEtFOSAA, and EPA Method 537 Native PDS solutions

– Aqueous Film-Foaming Foam PFAS
– Mass-Labelled anti-Dechlorane Plus Ma-DP 
– Polychlorinated Naphtalenes 
– Native and Mass-Labelled Organochlorine Pesticides

Produkty 2017:
– New Native HBCD enantiomers ( (+)aHBCD / (-)aHBCD / (+)gHBCD / (-)gHBCD)
– Native Potassium perfluoro-4-ethylcyclohexanesulfonate (PFECHS)
– Certified Reference Standards for Mass labelled 2,7- and 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin

Produkty 2016:
– Sodium perfluoro-1-propanesulfonate    (L-PFPrS)
– Reference Standards for ADONA and F-53B   (NaDONA / 9Cl-PF3ONS / 11Cl-PF3OUdS)
– New native organophosphate reference standards
– EPA Method 537 Support Solution (EPA537SS / EPA537IS)
– Native and Mass-Labelled PFAS Mix (PFAC-24PAR / MPFAC-24ES)

Kompletní přehled nových produktů najdete na stránkách Wellington „Nové nativní a izotopicky značené standardy Wellington“

 

Agilent Technologies

Nově nabízíme chemické standardy společnosti Agilent Technologies. V nabídce naleznete standardy pro potravinářství, forenzní, environmentální a elementární analýzy a také standardy pro kalibraci přístrojů. Podívejte se na stránky:  www.agilent.com/chem/standards. V případě zájmu neváhejte kontaktovat svého regionálního manažera nebo pište na info@labicom.cz

Honeywell Research Chemicals
nabízí sortiment vysoce kvalitních anorganických a organických referenčních materiálů vyráběných dle normy ISO 9001. V nabídce naleznete standardy veterinárních a farmaceutických přípravků, standardy pro environmentální analýzu, pesticidy a jejich metabolity či  petrochemikálie. 
Absolute StandardsABS

Rozsáhlá nabídka individuálních a směsných standardů odpovídajících EPA metodám,  standardy pro analýzu olejů, potravin a další. Firma Absolute Standards připravuje i „standardy na zakázku“ – složení standardu definuje konečný uživatel.

Všechny standardy jsou dodávány s certifikátem.

Kompletní katalog firmy Absolute Standards lze stáhnout zde.

Standardy pro monitorování podzemních skladovacích tanků: Underground Storage Tanks – UST.

Standardy připravené dle požadavků laboratoří v ČR: Standardy na zakázku.

Supelco

Široká škála standardů pro analýzu vzorků životního prostředí a potravin, farmaceutické Supelco-Logostandardy i derivatizační činidla. Firmy Absolute Standards a SUPELCO dodávají tzv. vzájemně kontrolované standardy s označením RDaD. Tyto standardy mají zajistit shodu produktů dodávaných odlišnými výrobci.

Katalog standardů firmy Supelco, Fluka, Riedel-de Haën a Aldrich vám zašleme na požádání e-mailem.

Chiron
CHIRON

Chiron je flexibilní firma s vlastní rozsáhlou výrobou standardů pro analýzu vzorků z oblasti životního prostředí a petrochemického průmyslu, analýzy potravin a farmaceutické standardy. Pravidelně sleduje požadavky na nové látky a rozšiřuje svou nabídku.

Kompletní katalog  firmy Chiron lze stáhnout zde (2.6 MB).

Další tématické katalogy ke stažení zde:

 

Dr. Ehrenstorfer

FINAL-LGC-NEW-LOGO-rgb

Standardy pro analýzu vzorků životního prostředí – individuální komponenty i směsné standardy
polychlorovaných bifenylů, normálních i substituovaných polyaromatických uhlovodíků, pesticidů,
alkoholů, aldehydů, ketonů, aminů a dalších.

Katalog ke stažení zde

 

ChemService

Firma ChemService má širokou nabídku pesticidů, standard odpovídající EPA logo-newmetodám, PCB, PBB, PNA,deuterované a C13 standardy, anorganické standardy (ICP, AA, ICP/MS).

Kompletní katalog ChemService lze stáhnout zde (4.92 MB)

Dílčí katalog 2018 Pesticide & Metabolite Standards Catalog

 

AccuStandard

Směsné standardy odpovídající EPA metodám, organické standardy (standardy PCB, as_logoPBDE, dioxiny, furany, PAHy, pesticidy, alergeny) petrochemické standardy, standardy aditiv pro plastové výrobky, standardy pro analýzu potravin, anorganické standardy (ICP, AA, ICP/MS, iontová chromatografie) a další.

Hlavní skupiny látek:

 

Toronto Research Chemicallogo75p

Dodavatel více jak 12 tisíc organických látek pro farmaceutický a chemický průmysl, standardů pro komplexní organickou chemii,standardy karbohydrátů, anorganických standardů, izotopicky značené standardy a mnoho dalších.

Seznam nabízených látek neleznete ZDE.

 

Larodan LipidsLarodan

Standardy pro mastné kyseliny, methylestery mastných kyselin, izotopicky značené mastné kyseliny, přírodní a syntetické lipidy a biolipidy, 13C/D Lipidy, neurolipidy a receptory, fosfolipidy.

 

INDOFINE Chemical companylogo_tl2

Velký výběr standardů z oblasti flavonoidů,  kumarinů, acetofenonů, benzofenonů, fluoro-organických sloučenin, hetrocyklických a přírodních produktů a produktů pro  farmaceutický, zemědělský průmysl.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.