Instrumentace

Příprava vzorků

V této sekci naleznete informace o PSE (tlakové extrakci), SFE (Superkritické Fluidní Extrakci), SPE (Solid Phase Extrakci), rozkladu vzorků, flash chromatografii, zakoncentrování vzorků.

Plynová chromatografie – GC

Plynová chromatografie; Hmotnostní spektrometry s trojitým kvadrupolem a Time of Flight; Speciální detektory – PDD; Autosamplery pro kapalné vzorky, headspace, SPME, multifunkční dávkovače CTC.

Multiparametrické analyzátory

Modulární systém firmy Mantech pro analýzu fyzikálně-chemických parametrů kapalný vzorků a výluhů, elektrochemickými a titračními metodami.

Oběhové chladiče

Stacionární a oběhové chladiče a chladící lázně LabTech pro všechny aplikační oblasti.

Repasované přístroje

 Repasované přístroje pro chromatografii, dodávky náhradních dílů a opravy starších přístrojů.