Instrumentace

GC, GC-MS

Plynová chromatografie; Hmotnostní spektrometry s trojitým kvadrupolem a Time of Flight; RTGA – Real Time Gas Analyzer