GC-MS TOF

Hmotnostní detektory typu TOF (Time-Of-Flight) mohou z principu své kontrukce pracovat ve dvou možných režimech,
v režimu přesné hmoty nebo rychlého skenování. Z toho také vyplývají jejich hlavní výhody a aplikační možnosti ve srovnání s „klasickými“ MS detektory (Q, IT) používanými nejčastěji v plynové chromatografii. V režimu přesné hmoty se využívá vysoká selektivita k minimalizaci interferencí a identifikaci látky, režim rychlého skenu lze využít pro spektrální záznam rychlých separací především v on-line 2D GC chromatografii.

Nový GC-MS BenchTOF-HD a GC-MS BenchTOF-SelectBTOF-ATGC-CTC_w

Vsechny GC-MS detektory se snaží řešit tři hlavní okruhy problémů, které pracují proti sobě. Jedná se o dosažení maximální citlivosti, rychlosti snímání spekter, rozlišení/selektivity a kvality spekter. GC-MS BenchTOF posouvá možnosti GC-MS v těchto směrech na zcela novou úroveň.
Podrobnější informace s uvedením specifických vlastností GCMS- BenchTOX na konkrétních příkladech naleznete v publikaci Strategy for the Evaluation of GCMS-TOF.

Hlavní přednosti BenchTOF-HD :

 • Nová iontová optika a přímá extrakce iontů přináší v plném skenu stejnou citlivost, jakou dosahují nejlepší kvadrupoly v režim SIM.
 • Vynikající kvalita spekter i při stopových koncentracích bez deformací v průběhu koncentračního profilu.
 • Záznam spekter s přesností 0.01 amu zaručuje vysokou selektivitu.
 • Stabilita hmotnostní osy < 0.1 amu za 30 dnů.
 • Vysoká rychlost skenu 10 000 Hz (10 000 spekter/sec).
 • Dokonalá dekonvoluce spekter i při vysokém matričním pozadí umožňuje bezpečnou identifikaci jednotlivých komponent ve všech typech vzorků
 • Hmotnostní rozsah 1-1500 amu.
 • Kompatibilita s běžnými GC přístroji.
 • Kompatibilita se všemi dostupnými GCxGC madulátory
 • Nový software TOF-DS pro kontrolu GC (Agilent/Thermo), MS, autosamplerů a vyhodnocení dat
  – Dynamic background compensation (DBC)
  – Nová zdokonalená dekonvoluce spekter
  – ChromCompare – algoritmus pro automatické porovnání vzorků s prioritou píků, statistikou a seriovým zpracováním
  – paralelní on-line vyhodnocení vzorků
  – sekvence s automatickou optimalizací metod
 • Softwarová kompatibilita s MS Agilent Technologies, Thermo Scientific a Shimadzu.
 • Add-On softwarový modul ChromSpace® pro GCxGC vyhodnocení dat
  –  plná integrace do softwaru TOF-DS
  – mód dynamické nebo cílené dekonvoluce pro snadné nalezení skrytých píků
  – jednoduchá kvantifikace
  – paralelní sběr dat z MS a dalšího klasického detektoru

Hlavní přednosti BenchTOF-Select :

 • vše jako BenchTOD-HD + navíc
 • Select eV – možnost přepnutí mezi tvrdou a měkkou ionizací
  – ionizační energie je součástí metody, rozsah nastavení 10 – 70 eV
  – tandem ionisation – přepínání ionizační energie (100 ms) v průběhu jedné analýzy
  – umožňuje potvrzení hledané látky podle molekulového iontu
  – patentovaná technologie garantuje nulovou ztrátu citlivosti v porovnání se 70 eV
  – žádné tlakování iontového zdroje reagenčním plynem ani změny hardwaru, kompatibilní s GCxGC

Další podrobnosti naleznete v prospektu GC-MS BenchTOF-dx™ nebo nás ">kontaktujte zde.