GC-MS/MS Triple Q

Technika GC-MS/MS 3Q je určená pro analýzu stopových koncentrací nečistot v komplikovaných matricích. Hlavní uplatnění proto nachází při analýze stopových kontaminantů v potravinách, v analýze biologických vzorků, vzorků extrahovaných z pevných matric apod. Pro analýzu těchto typů vzorků předurčuje trojitý kvadrupol jeho schopnost vybrat z komplikované směsi iontů pouze jeden zvolený iont a ten následně rozštěpit v kolizní cele („druhém kvadrupolu“) a výsledek této fragmentace analyzovat pomocí třetího kvadrupolu. Tento proces dramaticky sniží šum základní linie a zvýší tak poměr signál/šum (S/N=citlivost). Přestože absolutní úroveň signálu je ve srovnání s jednoduchým kvadrupolem nižší (složitější dráha iontu do detektoru), odstranění šumu je u komplikovaných vzorků tak významné, že výsledná citlivost (S/N) je několikanásobně vyšší než u jednoduchého kvadrupolu.

EVOLUTION GC-MS/MS 3Q systémGC-MS-3Q

Evolution GC-MS/MS 3Q firmy CHROMTECH vychází z řady GC-MS 5975D Agilent Technologies, rozšířením o kolizní celu a třetí kvadrupol. To umožňuje upgradovat jakýkoliv starší typ jednoduchého kvadrupolu 5973 nebo 5975 na trojitý kvadrupol a získat tak GC-MS/MS 3Q za bezkonkurenční cenu.

Hlavní přednosti systému :

  • Vysoká spolehlivost a robustnost.
  • Vynikající citlivost.
  • Patentovaná kolizní cela IonRail tvaru U.
  • Malé rozměry srovnatelné s jednoduchým kvadrupolem.

Podrobnější informace naleznete v prospektu Evolution GCMS/MS-3Q nebo nás ">kontaktujte zde.