Mobilní MS detector

1stD_logo1st Detect mobilní hmotnostní detektor MMS-1000 je výsledkem mnohaletého výzkumu v rámci projektu NASA zaměřeného na kontinuální monitoring atmosféry kosmických lodí a rychlou analýzu těkavých látek v pevných a kaplalných vzorcích. Detektor je založen na hmotnostním analyzátoru typu iontové pasti s automatickou možností MS2 a manuální volbou MS3. Detektor je vybaven kombinací rotační a turbomolekulární pumpy, která umožňuje průtoly až 0.5 ml/min.1stD_1

Detektor je primárně určen pro monitorování složení plynných vzorků a těkavých látek extrahovatelných z pevných a kapalných matric. Je standardně vybaven přímým nástřikem a unikátním patentovaným flash koncentrátorem, který umožňuje detekci s citlivostí na úrovni jednotek ppb.

Unikátní vlastnosti  MMS-1000

 • Kompaktní plně funkční mobilní MS detektor
 • Možnost MS/MS
 • Variabilní možnost vstupu vzorku s průtokem až 600 ml/min
 • Unikátní flash koncentrátor
 • Automatická interní kalibrace hmoty (stabilita 0.1 Da/24 hod)
 • Vysoké rozlišení 0.5 Da
 • Zabudovaný kontroler s dotykovou obrazovkou
 • Možnost kontroly z externího PC

Aplikační využití:

 • On-line monitorování a kontrola průmyslových procesů, materiálů a pracovního prostředí
 • Oblast lékařské diagnostiky
 • Oblast bezpečnostní a forensní diagnostiky
 • On-line monitoring laboratorních a poloprovozních procesů
 • Oblast hygieny práce a monitoring ovzduší

Další informace lze získat v odkazu Mobilní MS/MS detektor nebo  na naší e-mailové adrese.