Jednoúčelové analyzátory TOC

Analýza celkového organického uhlíku (TOC)

TOC je populární analytická technika používaná zejména v analýze vody. Lékopis Spojených států amerických (USP), Evropský lékopis (EP) a Japonský lékopis (JP), označily TOC jako požadovaný test pro čistou vodu a vodu speciální kvality pro přípravu např. kultivačních medii (tzv. Water for injections – WFI).

Tekmar Teledyne má zkušenosti s výrobou zařízení TOC již od roku 1960, kdy navázal na výrobky společnosti Dohrmann. Od té doby, vyvinul Tekmar Teledyne pět generací spalovacích TOC a čtyři generace UV/persulfát TOC analyzérů k naprosté spokojenosti svých zákazníků. Každá generace představovala nejnovější technologické zlepšení vzhledem ke svým předchůdcům a vyústila v současné tři vlajkové lodě: Fusion, TorchLotix.

Fusion byl designován pro použití v oblasti farmacie a pitných vod. S jeho extrémně nízkým detekčním limitem 0.2 ppbC a jeho možností zvládnout i vyšší obsah uhlíku, kyselin, částic a solí se stává značně variabilním přístrojem pro rozmanité druhy matric. Přesnost Fusion UV/Persulfát se tak stává bezkonkurenční. UV/Persulfát má velmi malé uhlíkaté pozadí, nižší než TOC spalovací systémy, což z Fusion dělá ideální volbu pro pitné vody a pro aplikace, které požadují ultra čistou vodu.

Základní nabídka analyzátorů firmy TEKMAR TELEDYNE:

– Fusion TOC – více informací zde
– Lotix
– Torch

V případě zájmu nebo dalších informací, kontaktujte nás přes  .