Dávkování vzorků

HTA

Nejnovější model autosampleru firmy HTA HT800L a dále modely HT300L/HT310L a automatický systém pro SPE (Solid Phase Extraction) HT400E, který je zároveň i autosamplerem pro HPLC

LabAlliance

Autosamplery firmy LabAlliance pro HPLC i UPLC systémy až do tlaku 18000 psi (1200 bar) a autosamplery pro preparativní LC.

CTC

Robotický systém firmy CTC Analytics patří i v kapalinové chromatografii k nejflexibilnějším přístrojům. Díky universálnímu řešení je možné tento dávkovač vybavit širokou škálou doplňků téměř pro jakoukoliv HPLC aplikaci, včetně přípravy vzorků.