HTA

HT4000L

Autosampler pro HPLC a automatickou jednoduchou přípravu vzorků s následným nástřikem do kapalinového chromatografu.

Hlavní vlastnosti :

 • Vysoká přesnost dávkování, excelentní reprodukovatelnost s nízkou směrodatnou odchylkou.
 • Kapacita karuselu až 176 vialek o objemu 2 ml/2.5 ml.
 • Možnost použít další typy vialek (4/6/10/20/40 ml), zkumavky apod.
 • Vhodný pro všechny typy HPLC
 • Používají se stříkačky 10 až 100 µl.
 • Umožňuje vzájemné míchání vzorků, ředění vzorků rozpouštědlem, derivatizaci vzorků, spikování apod.
 • Možnost rozšíření o chlazení/vyhřívání, mixování, reakční celu apod.
 • Ovládání  pomocí lokálně a ze softwaru HTA Autosampler Manager.

Více informací naleznete v prospektu HT4000L.

HT310L

Universální cenově výhodný autosampler pro přímé dávkování kapalných vzorků do kapalinového chromatografu.

Hlavní vlastnosti :

 • Vysoká přesnost dávkování, excelentní reprodukovatelnost s nízkou směrodatnou odchylkou.
 • karusel pro 10 vialek o objemu 2 ml/2.5 ml.
 • Čtyři vialky pro promývací roztoky.
 • Používají se stříkačky 10 až 100 µl.
 • Ovládání z vestavěné klávesnice na čelním panelu.

Více informací naleznete v prospektu 310L.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.