Plynová chromatografie – GC

GC, GC-MS

Plynová chromatografie; Hmotnostní spektrometry s trojitým kvadrupolem a Time of Flight; RTGA – Real Time Gas Analyzer

Dávkování vzorků

Autosamplery pro kapalné vzorky, headspace, SPME, multifunkční dávkovače CTC a termální desorpce.

Automatická kalibrace

Automatická tvorba plynných kalibračních standardů v širokém rozsahu koncentrací z primárních plynů, směsí plynů případně kapalin.

GCxGC

Dvoudimensionální GC chromatografie se díky rychlému technickému vývoji stává stále aplikačně jednodušší a dostupnější i pro široké spektrum laboratoří.

Senzor vodíku

Senzor pro monitorování úniků vodíku a včasné upozornění na netěsnosti s cílem eliminovat nebezpečí exploze.