CTC

Autosamplery firmy CTC si ziskaly svou popularitu především minořádnou spolehlivostí, robustností a flexibilitou. Otevřená koncepce tohoto sampleru CTCumožnila mnoha nejrůznějším výrobcům tvorbu speciálních modulů pro dávkování a přípravu vzorků a učinila z tohoto dávkovače nejuniversálněiší autosamplerovou platformu. Nabízíme Vám originální doplňky firmy CTC (kapalné vzorky, headspace, SPME. ITEX) a moduly firmy ChromTech (TDS, SPDE, PrepBase, Baker).

Nástřik kapalných vzorků

Hlavní vlastnosti :

 • Nastřikovaný objem 0.02 μl – 500 μl.
 • Volba stříkačky od 1.2 do 500 μl.
 • Promývání stříkačky 2 různá rozpouštědla.
 • Kapacita vzorků až 600x 1 ml, 294x 2 ml, 96x 10-20 ml, 4x DeepWell mikrodestičky, 6x standardní mikrodestičky.
 • Nástřikové módy – standadní, přídavek ISTD, sendvič.

Podrobné informace CTC-GC-CombiPal.

HeadSpace mód

Hlavní vlastnosti :CTC-HSS

 • Objem nástřiku: 0.1 – 5.0 ml.
 • Volba stříkačky 1 ml, 2.5 ml, 5 ml.
 • Volba vialek 2 ml, 10 ml, 20 ml.
 • Kapacita vialek 294 x 2 ml, 96 x 10 nebo 20 ml.
 • Vyhřívání stříkačky: 30 – 150 oC.
 • 6 pozic pro vyhřívání a agitaci (250-750 rpm) vialek, inkubační teplota 30 – 200 oC.
 • Proplach stříkačky inertním plynem a vyhříváním.

Podrobné informace CTC-GC-PalCOMBi.

SPME mód

Hlavní vlastnosti :CTC-SPME

 • Široká nabídka vláken (PDMS, Carboxen, Carbowax,…).
 • Analýza kapalných i plynných vzorků.
 • Volba vialek 2 ml, 10 ml, 20 ml.
 • Kapacita vialek 294 x 2 ml, 96 x 10 nebo 20 ml.
 • 6 pozic pro vyhřívání a agitaci (250-750 rpm)  vialek, inkubační teplota 30 – 200 oC.
 • Čištění vláken v nástřiku GC nebo v přídavném modulu při teplotě až 350 oC.

Podrobné informace CTC-GC-PalCOMBi.

ITEX mód (In-Tube Extraction)

ITEX je rychlá a účinná metoda pro stanovení těkavých i semi-těkavých analytů v pevných, kapalných i plynných vzorcích. Pro extrakci je využívána technika
CTC-ITEXheadspace ve spojení s trapem pro zachycení analytů. Opakovaným nasáváním headspace fáze stříkačkou přes trap plněný vhodným absorbentem (Tenax, Carbotrap, Carbosieve,…) jsou analyty zakoncentrovány. Následným ohřevem trapu dochází teplem k desorpci analytů a k přímému nadávkování do nástřiku GC.

Hlavní vlastnosti :

 • Extrakční trap: 21 mg absorbentu, 40 mm délka náplně sorbentu.
 • Sorpce:  „pumpováním“ pístem stříkačky, 1 – 999 zdvihů.
 • Desorpční teplota: 30 – 350 oC.
 • Desorpční doba: 0 – 300 s.
 • 6 pozic pro vyhřívání a agitaci (250-750 rpm)  vialek, inkubační teplota 30 – 200 oC.

Průběh analýzy :CTC-ITEX_2

 1. Vzorek je míchán/zahříván probíhá ekvilibrace
 2. Sorpce „pumpováním“ pístem stříkačky HS fáze
 3. ITEX trap je rychle zahřát na 350 oC analyty jsou desorbovány do nástřiku GC
 4. Čištění horkého ITEX trapu inertním plynem

Podrobné informace ITEX-CombiPal.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.