EST analytical

FLEX autosampler je zcela nový multifunkční systém americké firmy EST Analytics, který byl uveden na trh v roce 2014. Jde o univerzální dávkovač, který může být instalován na všechny běžné plynové chromatografy. Základní konfigurace autosampleru zahrnuje dávkování kapalných vzorků. Tato konfigurace může být snadno rozšířena o dávkovací techniku headspace a SPME.
FLEX system není jen běžným multifunkčním dávkovačem, ale je vyjímečný využíváním nejmodernějších technologií, které zvyšují jeho spolehlivost, flexibilitu a snadnost použití.

Hlavní přednosti autosampleru FLEXFlex_v_w

 • Bezdrátová komunikace mezi ramenem a posuvnou dávkovací hlavou
 • Automatická konfigurace systému
  – identifikace modulů, příslušenství a zásobníků na vzorky včetně přesné pozice pomocí kódů
 • Jednoduchý intuitivní software s grafickým konfigurátorem
  – umožňuje rychlou změnu konfigurace a optimalizaci nástřiku

Firma EST Analytics předpokládá vývoj dalších dávkovacích modulů včetně představení verze pro HPLC/UPLC.
Podrobné informace o možnostech tohoto automatického dávkovače naleznete v brožuře FLEX GC Autosampler.


Centurion WSEST_Logo

Centurion je universální dávkovač, který lze připojit k libovolnému koncentrátoru typu Purge&Trap (P&T). V duálním módu je pak možné na jeden dávkovač Centurion připojit dva koncentrátory P&T a zvýšit tak počet analyzovaných vzorků až na dvojnásobek. To má význam především tehdy, použijeme-li pro finální analýzu GC-MS systém s kolonou 20 m x 0.18 mm, kdy je možné zkrátit čas analýzy až na cca 15 minut. Více informací v aplikaci Centurion P&T sampler Single/Dual mod.

Dávkovač Centurion WS umožňuje zpracovat jak vzorky vody tak i pevné vzorky. Ovládání je zajištěno vestavěným počítačem s Windows XP s možností vzdáleného přístupu pomocí LAN interface.

Základní technické parametry:EST_Centurion_WS-WEB

 • kapacita 100 vialek 40 ml (90 vialek s pevnými vzorky) s možností chlazení
 • dávkovací smyčka 5, 10, 25 ml
 • programovatelný přídavek až 3 ISTD – patentováno
 • volitelný rychlý proplach horkou vodou
 • dávkování bez přemísťování vialek s optickou detekcí přítomnosti vialky
 • možnost napojení na libovolný typ P&T
 • standardně patentovaný duální mód pro napojení dvou P&T

Podrobnější informace můžete nalézt v brožuře autosampler pro P&T Centurion WS.


Purge&Trap koncentrátor Encon EvolutionEST_Encon_PT

EST analytical je vůdčí firmou v oblasti využívání nových technických řešení koncentrátorů typu Purge&Trap s mnoha unikátními patenty. Jako první zavedla například tzv. foam senzor pro detekci pěnivosti vzorku.

Nový P&T Encon Evolution byl konstruován především s cílem dosáhnout maximální spolehlivosti, vysoké opakovatelnosti s nízkým přenosem vzorku a jednoduché obsluhy. Velice důležitá je i celková konstrukce přístroje, která umožňuje přímý přístup ke všem hlavním komponentám důležitým pro rutinní údržbu a servis. Uživatel tak může v případě potřeby provést rychle výměnu trapů, případně dalších částí, kterými je veden vzorek.

Ovládáni je řešeno vestavěným počítačem s Windows XP. V jednoduchém grafickém prostředí nastaví  uživatel všechny parametry přístroje. Grafický interface je využitelný jednak pro sledování průběhu P&T procesu  i pro přímý přístup k parametrům hlavních komponent systému.

Hlavní přednosti systému:

 • snížení přenosu mezi vzorky až o 50% ve srovnání s konkurencí  vyhříváním stripovací nádoby (patentováno)
 • rychlý pracovní cyklus v důsledku rychlého chlazení, zlepšená komunikace s autosamplerem
 • spolehlivá detekce pěnivosti vzorku
 • modulární elektronicky programovatelný průtok i tlak (Mass Flow Controler) s možností výměny jednotlivých modulů
 • patentovaný systém Desorption Pressure Control (DPC), který před desorpcí nastaví tlak na analytickém trapu na tlak GC nástřiku. To významně omezí promíchání vzorku s nosným plynem, ke kterému dochází při prudkém vyrovnávání tlaků. Výsledkem je výrazně lepší chromatografie se symetrickými píky a vyšším rozlišením
 • trap pro odstranění vlhkosti je při desorpci analytického trapu vyřazen z cesty vzorku a vzorek je veden přímo na kolonu. Výhodou tohoto řešení je opět užší tvar píků a vyšší rozlišení chromatogramu
 • zabudovaná diagnostika s kontrolou netěsností a integrity celého systému

Technické parametry:

 • max. teplota trapu 420 oC
 • max. teplota transfer line 350 oC
 • rychlost ohřevu trapu >1000  oC
 • rychlost chlazení < 80 sec.

Další informace můžete nalézt v brožuře P&T Encon Evolution.


Headspace sampler HS9000EST_HS_9000

HS9000 je nejrychlejší, nejcitlivější a nejflexibilnější vysokoteplotní ventilový headspace na trhu. Nabízí možnost jak statické, tak i dynamické headspace analýzy s jedním nebo dvěma koncentračními trapy. Je  vybaven několika dávkovacími módy (dávkovací smyčka, časové dávkování, dynamické zakoncentrování na trapu), které mohou být navzájem libovolně aplikovány v jedné sekvenci až 90-ti vzorků. Flexibilitu dávkování umožňuje především patentovaný systém duální jehly, která je využívána pro statické i dynamické dávkování. Dalším unikátním  patentovaným řešením je horizontální uložení vialek, které jsou předehřívány v 12-ti pozicovém vyhřívaném bloku. Ustálení rovnováhy je výrazně urychleno rotací vialky, kdy dochází ke zvětšení povrchu odpařování opakovaným oplachem jejích vnitřních stěn. Ovládání je zajištěno vestavěným počítačem s Windows XP. Nastavování parametrů a kontrola procesu je rychlá a příjemná díky jednoduchému  intuitivnímu grafickému interface.

Hlavní parametry HS9000:EST_HS9000_vial

 • karusel na 90 vialek 20/10 ml bez nutnosti použíti inzertu
 • 12 pozic pro předehřívání vzorků
 • teplota do 300 oC
 • patentovaný systém horizontální rotace vzorků
 • patentovaný systém duální jehly
 • systém dávkování vzorku
  – pomocí dávkovací smyčky
  – časové dávkování s tlakovou ekvilibrací
  – dynamické dávkování se zakoncentrováním na trapu, možnost dávkování z několika vialek na 1 nástřik

Podrobné informace o headspace dávkovači HS9000 naleznete v brožuře EST Headspace HS9000.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.