HTA

HT 3000A/3100A/3200A GC Autosamplery

Firma HTA přichází  s novou řadou autosamplerů pro přímé dávkování kapalných vzorků do plynového chromatografu. Jednotlivé modely se od sebe liší především kapacitou zásobníku na vzorky. Naopak to co mají všechny dávkovače společné je možnost universálního použíti prakticky pro jakýkoliv model plynového chromatografu. Vhodnou stříkačku naleznete v sekci stříkačky do autosamplerů.HTA3000

Hlavní vlastnosti :

 • Kapacita vzorků HT3000 – 121  vialek, HT3100 – 15 vialek,  HT3200 – 209 vialek 2 ml.
 • Nový instalační kit pro rychlé nasazení na GC bez nutnosti readjustace.
 • Vysoká přesnost dávkování, excelentní reprodukovatelnost s nízkou směrodatnou odchylkou (<0.8%).
 • 6 vialek 10 ml pro promývací roztoky.
 • Kompatibilita s plynovými chromatografy většiny světových výrobců (YoungLin, Agilent, Varian, Thermo Finnigan, Shimadzu, Perkin Elmer a mnoha dalších).
 • Ovládání z vestavěného barevného dotykového displeye na čelním panelu či pomocí PC (Clarity, HTA Autosampler Manager).
 • Kompatibilní stříkačky 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 a 100 µl

Více informací naleznete v prospektu HT3000A, HT3100A, HT3200A.

HT 2000H HeadSpace Autosampler

Autosampler pro statický HeadSpace nástřik do plynového chromatografu. Koncepce autosampleru eliminuje nutnost transferline a tím i mrtvých objemů a adsorpce vzorku. Otáčivá věž ponechává možnost manuálního nástřiku vzorků.

Hlavní vlastnosti :

 • Kapacita karuselu je 42 vialek o objemu 6, 10 nebo 20 ml.
 • Inkubační pec pro 6 vialek lze vyhřát až na 170 °C. a  vzorky jsou míchány orbitálním pohybem pece.
 • Stříkačku o objemu 1.0, 2.5 nebo 5.0 ml lze ohřívat na 150 °C a po nástřiku vypláchnout inertním plynem (dusíkem).
 • Kompatibilita s plynovými chromatografy většiny světových výrobců (Agilent ,YoungLin, Varian, Thermo Finnigan, Shimadzu, Perkin Elmer a mnoha dalších).
 • Ovládání z z dotykové obrazovky na čelním panelu či pomocí PC (HT software, EZ-Chrom Elite, Clarity, Comsoft).

Více informací naleznete v prospektu HT2000H.

HT 280T Liquid/HeadSpace/SPME Autosampler

Autosampler pro  kapalné vzorky, statický headspace a SPME. V režimu Headspace a SPME jsou parametry totožné s autosamplerem HT200H.

Hlavní vlastnosti :

 • V režimu nástřiku kapalných vzorků používá stříkačky o objemu 10 – 100 µl a karusel pro 110 vialek objemu 2 ml/2.5 ml.
 • V režimu Headspace používá stříkačku o objemu 2.5 ml a karusel pro 40 vialek o objemu 10 ml/20 ml.
 • V režimu SPME používá karusel pro 40 vialek o objemu 10 ml/20 ml.
 • Pro režim Headspace a SPME je společná inkubační pec, která má 6 pozic, může být vyhřátá až na 150 °C a vzorky jsou míchány orbitálním pohybem pece.
 • Kompatibilita s plynovými chromatografy většiny světových výrobců (Agilent ,YoungLin, Varian, Thermo Finnigan, Shimadzu, Perkin Elmer a mnoha dalších).
 • Ovládání z vestavěné klávesnice na čelním panelu či pomocí PC a SW Comsoft (Clarity a EZ-Chrom Elite pouze režím nástřiku kapalných vzorků a Headspace).

Více informací naleznete v prospektu HT280T.
Manual_HSS_HTA

Manuální Headspace sampler

Manuální systém pro reprodukovatelný statický HeadSpace pro 6 vzorků současně. Určen pro vialky 2, 4, 6, 9. 10, 12, 20, 22 a 27 ml. Vyhřívací prostor je stabilizován za cca 8 minut a může vyhřát vzorky až na 120 °C (+/- 0.5 oC). Tento jednoduchý přístroj je možné též využít pro reprodukovatelnou derivatizaci vzorků citlivých na teplotu.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.