Senzor vodíku

Vodík je často používán jako nosný plyn v plynové chromatografii z důvodu vynikající separace a zejména možnosti výrazného (až TGD_H2SensWněkolika násobného) zrychlení analýzy. Nespornou výhodou je i příznivá cena především ve srovnání s heliem.
Hlavní nevýhodou vodíku je však možnost exploze v případě netěsností. Tento problém je možné snadno eliminovat s využitím senzoru vodíku DVLS3, který kontinuálně monitoruje vzduch v peci plynového chromatografu.

Hlavní možnosti senzoru vodíku DVLS3:

  • detekce přítomnosti vodíku a automatické přepnutí na inertní plyn
  • eliminuje možné ztráty vodíku a zvyšuje ekonomiku provozu
  • může též měřit teplotu a tlak
  • kapacita až pro 4 sensory
  • kompatibilní se všemi běžnými GC

Potřebujete-li bližší informace, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese.