Příprava vzorků

SFE

SFE – Supercritical Fluid Extraction – superkritická fluidní extrakce.

SPE

SPE – Solid Phase Extraction – extrakce na tuhém sorbentu.

FlashLC

Kompletní systém pro Flash a Preparativní chromatografii, včetně příslušenství a spotřebního materiálu.

GPC

Řada GPC systémů německé firmy LCTech. Možnost paralelního zpracování až čtyř vzorků.