Vakuové odparky

Rotační vakuové odparky

Rotační vakuové odparky jsou určeny k účinnému odpařování za sníženého tlaku. Tím dochází ke snížení bodu varu a urychlení celé operace. Rotací odpařovací nádoby se zvětšuje odpařovací plocha. Odsáté páry kondenzují v chladiči a jsou jímány do baňky. Nezbytnou součástí každého kompletu je vlastní odparka s příslušným chladičem, sadou skla a vhodný zdroj vakua. V laboratořích se používají jednak miniodparky odparky (pro vzorky do objemu 100 ml) a standardní odparky (vzorky od 50 ml do 1000 ml) odparky pro velké objemy vzorků (20 L).

RVO LabTechRVO_w

Firma LabTech nabízí novou flexibilní řadu rotačních vakuových odparek s širokým příslušenstvím. Samostatně stojící vyhřívaná lázeň (vodní nebo olejová) zaručuje maximální bezpečnost provozu a jednoduchou údržbu. Objem odpařovací nádobky je volitelný od 100 ml do 4000 ml. Použití špičkových komponent umožňuje plně automatický programovatelný provoz včetně moderních bezpečnostních prvků, jako je například automatické zvednutí v případě výpadku proudu.

Podrobné informace o RVO Labtech naleznete v brožuře Rotary Evaporators LabTech.

Informace o volitelném příslušenství naleznete v letáku Rotary Evaporators Accessories.

RVO IKArvo

Rotační vakuové odparky firmy IKA jsou mezi uživateli oblíbené především svou spolehlivostí, jednoduchostí obsluhy, flexibilitou a cenovou dostupností. Po inovaci produktové řady jsou k dispozici tyto základní modely:

RV 10 basic
RV 10 digital
RV 10 control

Tyto modely je možné objednat jako předkonfigurované sestavy nebo s možností vlastního výběru jednotlivých komponent dle specifických požadavků.

Podrobné informace o technických parametrech vakuových odparek IKA.

 

RVO HeidolphRVO Heidolph

Firma Heidolph vyrábí jak standardní rotační vakuové odparky tak i zařízení pro velké objemy vzorků (20 litrů). Současná nabídka produktů pro standadní práci je reprezentována produktovou řadou Hei-VAP.

Další informace o RVO Heidolph.

Pokud se zajímáte o odpařování velkých objemů vzorků, naleznete základní informace v letáku Large Volume Evaporation.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.