Velkokapacitní vakuové odparky

Velkokapacitní vakuové odpadky Hettich jsou primárně určeny pro rychlé paralelní odpařování většího počtu vzorků do sucha. Jsou koncipované pro výzkumné, farmaceutické a další  laboratoře pro uchovávání čistých látek a izolovaných frakcí v suchém stavu pro pozdější experimenty.

MicroDancerHettich_MD

Vysokorychlostní odpařovací systém (Hettich AG) vybavený infrared ohřevem, výkonnou mechanickou  agitací a vakuovým systémem. Systém může být doplněn kondenzačním zařízením pro recyklaci rozpouštědla.

Hlavní vlastnosti :

 • Orbitální pohyb vzorků (třepání) zvětšuje jejich povrch a tím výrazně urychluje odpařování.
 • Současně lze odpařovat vzorky v nádobkách různé velikost i tvaru.
 • Vyhřívání je zajištěno infra lampou.
 • Teplotní senzor v odpařovací nádobě sleduje teplotní gradient v průběhu odpařování.
 • Pumpa Vacuubrand PC3003 Vario poskytuje optimální vakuum pro MicroDancer. Lze použít i jiný zdroj vakua.
 • Vibrační bezkontaktní míchání vzorků.
 • Individuální zásobníky odpařovacích nádobek jsou umístěny na vibrační plato.
 • Na vibrační plato je možno umístit stejné nádobky v jednom zásobníku se stejnými otvory, případně lze použít různé nádobky v různých zásobnících. V tomto případě je třepací plato vybaveno speciálními držáky.
 • Možnost kondenzační recyklace rozpouštědla.
 • Pro kondenzaci rozpouštědel doporučujeme PoleStar – chladící trap s inerní 3.3 litrovou nádobou. Lze použít i jiný typ kondenzačního systému odpařených rozpouštědel.

Základní technické parametry systému MicroDancer :Hettich_MD_open

Rychlost otáček (Vortex)                                   0–1000 rpm +/- 5%
Nastavitelný teplotní  rozsah (kontroler)                 5 oC–60 oC
Teplotní pojistka                                               80 oC (Auto reset)
Pracovní teplota                                                     10 oC–40 oC
Objem vakuové nádoby                                          10 litrů
Max. výška odpařovací nádobky                          115 mm
Vakuum konektor                                                    DN25
Max. zatížení třepacího plata                                3000 g

Podrobnější informace naleznete v prospektu MicroDancer.

CombiDancer                                                Hettich_CD1

Přístroj je založen na stejném principu jako MicroDancer a nabízí také obdobné aplikační využití. Je však určen pro větší série vzorků a nabízí větší flexibilitu v nastavení parametrů, větší kapacitu paměti pro ukládání metod a možnost ovládání z PC.

 • Objem vzorků od několika mikrolitrů až 100 ml.
 • CombiDancer je 3 – 10x rychlejší než klasické odpařováky/koncentrátory.
 • Vhodný jak pro těkavá rozpouštědla (deriváty éteru), tak i vysokovroucí rozpouštědla (voda, DMFA, DMSO,
  acetonitril-voda a další).Chemicky odolná membránová pumpa neobsahuje olej a neprojevuje se zde hysterese.
 • Orbitální třepání (vortexing) výrazně urychluje odpařování a je nastavitelné v širokém rozsahu hodnot.Hettich_racks
 • Povrch vzorku je zahříván infračerveným světlem umístěným ve víku evaparátoru. Rovnoměrné temperování vnitřního prostoru urychluje proces odpařování a zabraňuje kondenzaci rozpouštědla na stěnách.
 • Teplotní senzor na spodní části zásobníku nádobek (může být instalovaný i přímo v zásobníku) umožňuje kontrolu zahřívání při odpařování.
 • Možnost vypnutí světla ve vakuové nádobě pro světlo-citlivé vzorky.
 • Pamět pro uložení až 99 odpařovacích programů.
 • Možnost odpařování v různých typech nádobek – velké zkumavky, viálky, Falcon zkumavky, deep well nebo mikrotitrační destičky.
 • Zásobníky nádobek jsou vyrobeny z anodizovaného hliníku, což je lehký materiál s vysokou tepelnou vodivostí. Lze také dodat zásobníky podle požadavků uživatele.
 • Automatizace a reprodukovatelnost procesu, možnost kontroly procesu přes PC.
 • Možnost kondenzační recyklace rozpouštědla.

Podrobnější informace naleznete v prospektu CombiDancer.

V případě dotazů nás neváhejte .