Měření obsahu chloridu sodného

Výrobce Milwaukee nabízí řadu elektrochemické instrumentace včetně přístrojů pro měření obsahu chloridu sodného:

Podrobnější informace o přístrojovém vybavení a spotřebním materiálu můžete
mi180 nalézt v katalogu, nebo přímo na stránkách výrobce.

Obsah chloridu sodného ve vodných roztocích lze také měřit refraktometricky. 

V případě dotazů nás neváhejte .