Oxymetry

Výrobce Milwaukee nabízí řadu elektrochemické instrumentace včetně oxymetrů:

Podrobnější informace o přístrojovém vybavení a spotřebním materiálu pro měření rozpuštěného oxy

Mi190_big

kyslíku můžete nalézt v katalogu, nebo přímo na stránkách výrobce.

Mimo výrobce Milwaukee nabízíme také oxymetry následujících značek:

Hanna Instruments

SI Analytics
WTW 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.