Pece LAC

K dispozici jsou klasické muflové pece s nepřímým ohřevem komory, malé i velké pece s přímým ohřevem komory a speciální vysokoteplotní pece.

Jsou osazeny následujícími PID-regulátory:

  • HT40A
  • Ceramic
  • Industry

Více informací o PID regulátorech LAC.

Muflové laboratorní pece LMV vertikální (T do 1200 °C) LAC-LMV

Přístup shora. Celonerezová konstrukce, aktivně chlazený plášť, špičkové izolační materiály, keramická mufle, topná spirála navinuta na mufli, rovnoměrné rozložení teploty, nerezové víko zakrývající nakládací otvor kruhového průřezu
Výběr z dvou typů regulátorů: HT 40 nebo Industry.

 

Muflové laboratorní pece LMH horizontální (T do 1200°C) Nabertherm HTCT

Pece s uzavřenou keramickou muflí jsou určeny k nejběžnějším laboratorním aplikacím. Topné spirály nejsou v přímém styku s atmosférou v komoře a nemohou tedy být zasaženy agresivními zplodinami z rozkladu vzorků při zahřívání. Mufle je odvětrána komínkem, na který lze za příplatek napojit ventilátor k odsávání zplodin. Pec je vybavena chladicím ventilátorkem, který odvětrává nerezový vnější plášť pece. Tak i při vysoké teplotě uvnitř mufle zůstává teplota pláště nízká a nedochází ke tvorbě kondenzátu pod pláštěm pece.
Výběr z dvou typů regulátorů: HT 40 nebo Industry.

 

Muflové laboratorní pece L (T do 1200 °C)

LAC-L

Mufle je keramická, avšak skládaná a tedy ne úplně plynotěsná. Nicméně dobře chrání spirály proti styku se vsázkou nebo zplodinami z rozkladu vsázky. Její velkou předností je eliminace pnutí v mufli při změnách teplot a tím i omezení rizika prasknutí mufle. Vnější plášť pece je nerezový, odvětrávaný, takže i při vysoké teplotě uvnitř mufle zůstává teplota pláště nízká a nedochází ke tvorbě kondenzátu pod pláštěm pece. V zadní stěně mufle je větrací komínek, ne který lze za příplatek napojit ventilátor k odsávání zplodin. Dveře se otevírají směrem dolů.
Výběr z dvou typů regulátorů: HT 40 nebo Industry.

Laboratorní pece LH (T do 1340 °C)

LAC-LH

Komora pece je z lehčených keramických tvarovek a topné spirály jsou v přímém styku s atmosférou v peci. Tyto pece jsou velmi dobré pro veškerá běžná žíhání, spalování či výpaly drobné keramiky s výjimkou postupů, při kterých dochází ke vzniku agresivních látek, které by mohly materiál spirál napadat. Také je třeba vyvarovat se dotyku vsázky se spirálou! V zadní stěně komory je větrací komínek, na který lze za příplatek napojit ventilátor k odsávání zplodin. Plášť je nerezový a je odvětráván, což snižuje povrchovou teplotu pláště a zabraňuje kondenzaci par pod pláštěm
Výběr z dvou typů regulátorů: HT 40 nebo Industry.

Pece komorové PP s cirkulací atmosféry (T do 450 °C, 650 °C, 850 °C) LAC-PP

Tyto pece jsou vhodné pro mnoho procesů a aplikací při tepelném zpracování kovových materiálů do maximální teploty 850°C. Jedná se zejména o vytvrzování, popouštění, žíhání, předehřev a další aplikace kde je požadováno dokonalé rozložení teplot v peci.
Ručně ovládané dveře otevírané do boku, regulátor HT40AL pro teplotu 450 °C,  regulátor INDUSTRY pro teploty 650 °C a 850 °C, v ceně dodávky je stojan (kromě pece PP20/XX).

Více informací o pecích LAC.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.