S nucenou ventilací

FD  serieBinder-FD-serie

Objem od 23 do 240 L, mikroprocesorový regulátor umožňuje temperaci od + 5 °C nad teplotou okolí do +300 °C s definovanou rychlostí náběhu teploty, integrovaný časovač pro vypínání v intervalu od 0 do 99.59 hodin, nebo trvalý provoz. Start ohřevu (i času) je manuální, programovat lze rychlost nárůstu teploty (např. 5 °C/minutu) a čas vypnutí. Přístroj má zabudovaný ventilátor k intenzívnímu oběhu vzduchu v komoře, ventilátor nelze vypnout. Komora má vzadu odvětrávací trubici o průměru 50 mm.
Typ                Obsah (l)
FD 23               23
FD 53               53
FD 115            115
FD 240            240

FED serieBinder-FED-serie

Objem od 53 do 720 L, mikroprocesorový multifunkční regulátor umožňuje temperaci od + 5 °C nad teplotou okolí do +300 °C s definovanou rychlostí náběhu teploty. 4 časové funkce – vyhřívání zvolenou dobu, trvalé vyhřívání, vyhřívání s prodlevou a vyhřívání zvolenou dobu od dosažení žádané teploty. Výkon topných těles lze volit v rozsahu od 0 do 100 %. Přístroj má zabudovaný ventilátor – otáčky lze volit v rozsahu od 0 do 100 %.Komora má vzadu odvětrávací trubici o průměru 50 mm. Rozhraní RS232 umožňuje dokumentovat průběh procesu v komoře pomocí PC. Pro tyto účely výrobce nabízí software ATP.COM, pomocí kterého lze řídit až 15 sušáren současně, archivovat snímaná data, tisknout protokoly GLP a pod.

Typ                Obsah (l)
FED 53              53
FED 115           115
FED 240           240
FED 400           400
FED 720           720

FP  serieBinder-FP-serie

Nová řada sušáren, objem od 53 do 720 L, teplota  od 5 °C nad teplotu okolí do 300 °C , programovatelný regulátor, lze nastavovat teplotní křivku až ze 20 kroků, kombinovanou časovými funkcemi. Lze volit rychlost náběhu i poklesu teploty v jednotlivých krocích. K tomu lze přizpůsobit i výkon ventilátoru. Sušárny jsou vybaveny komunikačním rozhraním RS422.


Typ                Obsah (l)

FP 53               53
FP 115            115
FP 240            240
FP 400            400
FP 720            720