S nucenou ventilací

FD a FD-S serieBinder-FD-serie

Sušárny s nucenou cirkulací vzduchu, o objemu od 55 do 741 L, s mikroprocesorovým regulátorem umožňuje temperaci od + 10 °C ( + 12 °C) nad teplotou okolí do + 300 °C s definovanou rychlostí náběhu teploty, integrovaný časovač pro vypínání v intervalu od 0 do 99.59 h, nebo trvalý provoz. Start ohřevu (i času) je manuální, programovat lze rychlost nárůstu teploty (např. 5 °C/minutu) a čas vypnutí. Přístroj má zabudovaný ventilátor k intenzívnímu oběhu vzduchu v komoře, ventilátor nelze vypnout. Komora má vzadu odvětrávací trubici o průměru 50 mm.
Typ                Objem (L)
FD 56               60
FD 115             116
FD 260            259
FD 720            741
FD-S 56           55
FD-S 115         106

FED serieBinder-FED-serie

Objem od 60 do 741 L, mikroprocesorový multifunkční regulátor umožňuje temperaci od + 10 °C nad teplotou okolí do +300 °C s definovanou rychlostí náběhu teploty. Čtyři časové funkce – vyhřívání zvolenou dobu, trvalé vyhřívání, vyhřívání s prodlevou a vyhřívání zvolenou dobu od dosažení žádané teploty. Výkon topných těles lze volit v rozsahu od 0 do 100 %. Přístroj má zabudovaný ventilátor – otáčky lze volit v rozsahu od 0 do 100 %. Komora má vzadu odvětrávací trubici o průměru 50 mm. Rozhraní RS232 umožňuje dokumentovat průběh procesu v komoře pomocí PC. Pro tyto účely výrobce nabízí software ATP.COM, pomocí kterého lze řídit až 15 sušáren současně, archivovat snímaná data, tisknout protokoly GLP a pod.

Typ                Objem (L)
FED 56              60
FED 115           116
FED 260           259
FED 720           741

FP  serieBinder-FP-serie

Nová řada sušáren, objem od 53 do 720 L, teplota od 5 °C nad teplotu okolí do 300 °C , programovatelný regulátor, lze nastavovat teplotní křivku až ze 20 kroků, kombinovanou časovými funkcemi. Lze volit rychlost náběhu i poklesu teploty v jednotlivých krocích. K tomu lze přizpůsobit i výkon ventilátoru. Sušárny jsou vybaveny komunikačním rozhraním RS422.


Typ                Obsah (l)

FP 53               53
FP 115            115
FP 240            240
FP 400            400
FP 720            720

Pro více informací a cenovou nabídku nás kontaktujte.