Vakuové sušárny

Sušárna s možností připojení zdroje vakua a regulací tlaku uvnitř sušárny, případně sušení v inertním prostředí. Teplotní rozsah od + 5 °C nad teplotou okolí do +200 °C, skutečnou teplotu uvnitř komory lze kontrolovat na displeji. Funkce hodin v časovém rozsahu 0…99.59 hod nebo 999.59 hod. – nastavení doby provozu – nastavení (odklad) doby zapnutí – provoz při zadané teplotě po nastavenou dobu. Odvzdušňovací ventil s jemným nastavením, nepřímý přívod vstupujícího vzduchu, pojistný tlakový ventil.
Volbou topného výkonu od 0 do 100 % lze v případě potřeby dosáhnout pomalejšího náběhu teploty. Vestavěné rozhraní RS422 umožňuje dokumentovat průběh procesu v komoře pomocí PC. Pro tyto účely výrobce nabízí software ATP.COM, pomocí kterého lze získaná data archivovat, zpracovávat, tisknout protokoly GLP.
Tlaková pojistka znemožní topení při dosažení bezpečnostního tlaku v komoře nad 125 mbar. Všechny elektrické obvody jsou uloženy v přetlakovém obalu, který znemožňuje pronikání výbušných směsí par do těchto obvodů a tím předchází jejich případnému zažehnutí. Při poklesu tlaku v obalu s elektrickými obvody dochází automaticky k odpojení přístroje. K provozování sušáren VDL musí uživatel mít k dispozici zdroj tlakového vzduchu min. 3 bar a zdroj vakua max. 125 mbar. Skříň pro umístění vakuové jednotky se objednává zvlášť.

Vakuové sušárny VD Binder Vacuum-VDmají provedení elektroinstalace IP 20 – nelze je tedy doporučit pro práci s těkavými, termolabilními či jinak nebezpečnými látkami.

Vakuové sušárny VDL Binder Vacuum-VDLmají provedení elektroinstalace IP54, navíc jsou vybaveny dalšími bezpečnostními prvky.
Lze je tedy doporučit pro práci s těkavými, termolabilními či jinak nebezpečnými látkami.


Typ                Obsah (l)

VD 23              23
VD 53              53
VD 115           115

VDL 23             23
VDL 53             53
VDL 115          115