S přirozenou ventilací

Nemají zabudován ventilátor, vhodnější pro sušení práškových látek, náběh na požadovanou teplotu  je delší.

Teplotní rozsah do +220 °C (Basic) / +250 °C (za příplatek +300 °C).
Objem 14 L-749 L.

Memmert-1
3 typy regulátorů:

 

Typ UNB, UNE, UNP (dle typu regulátoru)
Typ                Regulátor       Obsah (l)

UNB 100           Basic                14
UNB 200           Basic                32
UNB 300           Basic                39
UNB 400           Basic                53
UNB 500           Basic                108

UNE 200           Excelent          32
UNE 300           Excelent          39
UNE 400           Excelent          53
UNE 500           Excelent          108
UNE 600           Excelent          256
UNE 700           Excelent          416
UNE 800           Excelent          749

UNP 200           Perfect            32
UNP 300           Perfect            39
UNP 400           Perfect            53
UNP 500           Perfect            108
UNP 600           Perfect            256
UNP 700           Perfect            416
UNP 800           Perfect            749