Skladování a uchovávání

Exsikátory

Široký výběr exsikátorů z inertních materiálů pro nejrůznější aplikace.