Multiparametrické analyzátory

Modulární multiparametrický analyzátor a titrátor od výrobce MANTECH je určen pro měření fyzikálně-chemických parametrů
kapalných, převážně vodných vzorků, fyzikálními, elektrochemickými a titračními metodami. Rozsah vlastností a možnosti nabízených sestav analyzátoru a titrátoru najdete v českém letáku. Přístroj je určen pro analýzy všech typů vod, půd nebo nápojů.

Sestavy multriparametrického analyzátoru a titrátoru umožňují stanovení následujících ukazatelů:

 • Alkalita (titračně)
 • Amoniak (metodou standardního přídavku nebo přímým měřením)
 • Barva
 • Dusičnany
 • Fluoridy
 • Chloridy (titračně nebo přímým měřením)
 • CHSKMn
 • Kyselost (titračně)
 • Kyslík
 • ORP
 • pH
 • Salinita
 • Teplota
 • Celková tvrdost
 • Vodivost
 • Zákal
 • pH a vodivost v půdních vzorcích

Pro každý měřený parametr výrobce nabízí zpracovanou metodiku měření.

Ukázka měření pH, vodivosti a zákalu (klik – video).

Ukázka měření fluoridů s dvoupozicovým uspořádáním sondy v malém objemu vzorku (klik – video)

K multiparametrickému analyzátoru je také možné připojit přístroj PeCOD pro rychlé stanovení chemické spotřeby kyslíku.

Součástí sestav je rychlý a tichý autosampler série MT5: (klik – video)

Ve videu najdete ukázku provozu analyzátoru při stanovení chemické spotřeby kyslíkem manganistanem

Všechny analyzátory jsou ovládány přes počítačový program MANTECH Pro, který pracuje ve Windows 10, umožňuje import/export do/z LIMS a jeho užití nepřekáží zapnuté aktualizace nebo antivirová ochrana v počítači.

O link s videozáznamem českého webináře o multiparametrickém analyzátoru a titrátoru MANTECH můžete požádat v našem archivu českých webinářů.

Pokud vás tento systém zaujal a potřebujete více informací, kontaktujte nás na našem e-mailu.