Multiparametrické analyzátory

Nabízíme modulární systém od firmy MANTECH pro paralelní měření fyzikálně-chemických parametrů kapalných, převážně vodných vzorků, elektrochemickými a titračními metodami.

Systém umožňuje měření až 15 parametrů v jednom vzorku.

Díky modularitě je možné vytvoření sestavy přesně podle požadavků určité laboratoře. Je možné vytvořit sestavu pro manuální měření jednotlivých vzorků nebo automat pro zpracování až 197 vzorků bez zásahu obsluhy. Další velkou výhodou modulárního řešení je možnost rozšiřování formou upgradů tak, jak rostou požadavky laboratoře. Základní přehled funkčních celků a příslušenství naleznete v brožuře.

MANTECH multiparametrické analyzátory vody.

Aplikační využití a nejčastěji požadované parametry:

 • Životní prostředí  (jediný systém schválený EPA)
  pHAlkalita
  Tvrdost
  Zákal
  Barva
  Vodivost
  NH3
  CL
  F
  Další ionty pomocí ISE
  Rozpuštěný kyslík
  CHSK
  BSK
 • Analýza potravin
  Titrační acidita
  CL
  SO32- (víno)
 • PetrochemieTAN/TBN
 • Lékařské aplikace
  Acidické/basické titrace
  CL
  Vitamin C

Pokud vás tento systém zaujal a potřebujete více informací, kontaktujte nás na našem e-mailu.

Mant_PCTiTraS_w

 

 

 

 

 

 

Mant_PCBOD_w

Mant_PeCOD_w

 

 

 

 

 

 

Mant_TitraSip1_w