Odběry vzorků

Ovzduší

Produkty firmy Sensidyne – odběrová čerpadla, kalibrační zařízení, příslušenství pro odběry vzorků, detekční trubičky, speciální vybavení pro monitoring ovzduší.

Voda

V této sekci naleznete zařízení pro aktivní i pasivní odběry vzorků a odběry biologického materiálu.

Sedimenty

Zařízení pro aktivní i pasivní odběr sedimentů.