Sedimenty

Aktivní odběr vzorků sedimentů

Firma Hydrobios vyrábí dva základní typy odběrového zařízení pro odběry vzorků sedimentů, a to bagry nebo  vzorkovací tyč.
Přehled produktů od firmy Hydrobios naleznete v letáku Hydrobios-sedimenty. Podrobnější informace naleznete v katalogu Odběrová zařízení – Hydrobios nebo nás neváhejte kontaktovat na našem . Nabídku vzorkovnic pro vzorky sedimentů najdete v sekci Drobné laboratorní vybavení.


Pasivní vzorkování sedimentů

Pasivní vzorkovače sedimentů nabízí firma Hydrobios a Exposmeter.

Pasivní vzorkovač sedimentů od firmy Hydrobios je založen na záchytu sedimentujícího organického a anorganického materiálu ve stojatých vodách.  Zařízení nevyžaduje pevné kotviště a lze jej nainstalovat z malého plavidla. Podrobnější informace naleznete v katalogu Odběrová zařízení – Hydrobios.

Vzorkovač od firmy Exposmeter je určen pro pasivní vzorkování kovů a nekovů v sedimentech (série ESM). Analyty procházejí difúzním gelem a jsou zachycovány v pryskyřici. Vzorkovač o rozměrech 25 x 4 cm obsahuje expoziční okno o rozměrech 15 x 2 cm. Podrobnější informace naleznete v letáku Pasivní vzorkovače – Exposmeter.