Voda

Aktivní odběr vzorků vod

Odběrová zařízení od firmy Hydrobios jsou určena pro povrchové i hloubkové odběry vzorků vod. Široká nabídka různých typů odběrových zařízení včetně příslušenství umožňuje výběr vhodného typu odběrového vybavení pro vybraný typ analýz.
Firma Hydrobios nabízí širokou řadu typů odběrových zařízení (vzorkovačů) včetně příslušenství.

Při výběru vhodného typu vzorkovače je nutné zvážit následující parametry:

 • Objem vzorku (500 ml – 30 l)
 • Typ matrice (podíl pevných částic ve vzorku vs způsob plnění odběrového zařízení)
 • Typ analýz (mikrobiologie – lze odběrovou nádobu sterilizovat?, kovy – je odběrové zařízení celoplastové?)
 • Hloubka odběru
 • Poloha odběrového zařízení (vertikální vs horizontální)
 • Šířka vzorkovaného objektu (např. v případě vzorkování z potrubí)
 • Požaduji, aby byla odběrová nádoba průhledná?
 • Vzorkuji za účelem kvalitativního nebo kvantitativního stanovení?

Několik základních typů vzorkovačů naleznete v letáku Odběry vod – Hydrobios. Jednotlivé typy vzorkovačů jsou dodávány v různorodých provedeních co do objemu vzorkovače nebo typu materiálu, ze kterého je vzorkovač vyroben. Podrobnější informace naleznete v katalogu Odběrová zařízení – Hydrobios. nebo nás neváhejte kontaktovat na našem . Nabídku vzorkovnic pro vzorky vod najdete v sekci Drobné laboratorní vybavení.


Pasivní vzorkování

Pasivní vzorkování je typ vzorkování založeného na volném toku molekul analytu ze vzorkovaného média do média sběrného na základě rozdílu chemických potenciálů analytu v těchto mediích. Na základě množství zachycených polutantů po celou dobu expozice je získána informace o průměrné koncentraci polutantu ve vzorkovaném médii.
Firma Exposmeter nabízí celou řadu pasivních vzorkovačů, které se dle typu vzorkované matrice dělí na odběrové vybavení určené pro podzemní nebo povrchové a odpadní vody.

Pasivní vzorkovače jsou dle typu vzorkovaných analytů určeny pro:

 • Lipofilní sloučeniny a těkavé organické sloučeniny jsou zachycovány triolejnem, kterým je naplněna polypropylenová membránay zachycená na speciálním typu držáku.
 • Hydrofilní sloučeniny se sorbují na pevný sorbent umístěný mezi mikroporézními membránami.
 • Kovy a nekovy difundují přes membránový filtr a difúzní gel a jsou zachycovány v pryskyřici.

Základní přehled pasivních vzorkovačů naleznete v letáku Pasivní vzorkovače – Exposmeter. Pro podrobnější informace nás kontaktujte na našem .


Odběr biologických vzorků vod

Firma Hydrobios nabízí řadu planktonních sítí pro odběry vzorků fytoplaktonu a zooplanktonu. Nejrozšířenějším typem planktonních sítí jsou planktonní sítě dle Apsteina, které se vyrábí v několika tvarech a rozměrech. Síťovací syntetická tkanina MOnyl je určena pro kvalitativní stanovení. Tento materiál nemění svou pórovitost po smočení ve vodě. Sítě pro kvantitativní stanovení jsou vyrobeny z plastu ABS.
Standardní velikost pórů Apsteinovy sítě je 55 µm, což je určeno pro sběr fytoplanktonu. Pro sběr zooplanktonu je určena síť o pórovitosti 335 µm. Sítě jsou dodávány i v dalších pórovitostech.

Planktonní sítě dle Apsteina:
Vz_Vod_BIO

 

 

 

 

 

 

 

Dalšími typy planktonních sítí v nabídce firmy Hydrobios jsou:

 • Neustonova síť dle Davida/Hempela
 • Vysokorychlostní plaktonní sběrač „Nackthai“
 • Hamburgská plaktonní síť dle Buehringera
 • Oceánografické planktonní sítě (Hensen-Egg, larvární síť Heligoland, Nansenova síť, síť WP2, standardní idiánská síť, kruhová vlečná síť nebo Bongo síť)
 • Planktonní multivzorkovače

Ostatní produkty pro bio-odběry firmy Hydrobios:

 • Secchiho deska pro stanovení průhlednosti (průměr 200 mm, hmotnost 1.7 kg)
 • Vzorkovací síťka (pórovitost 500 µm) s kovovou škrabkou uchycenými na teleskopické tyči (max. délka 210 cm) pro vzorkování nárostů pod vodou
 • Dnový vzorkovač biologických vzorků
 • Síťový vzorkovač pro tekoucí mělké vody pro vzorkování vodních živočichů jako jsou hmyz nebo larvy

Podrobnější informace naleznete v katalogu Odběrová zařízení – Hydrobios.